I 1493 holdt kardinal Mendoza gjestebud for Kristoffer Columbus for å hylle ham etter hans fortjenstfulle oppdagelsesferd. En av notabilitetene som var til stede, hevdet det var velkjent at jorden var rund og at alle kunne klekket ut muligheten for kontinenter på den andre siden av kloden. Columbus kontret ved å utfordre eliten til å få et egg til å stå på enden, uten hjelpemidler. Ingen av deltagerne løste denne tilsynelatende uløselige oppgaven.

Columbus ble genierklært for triumferende å vise at egget enkelt kunne stå, ved å gi det et lite kakk – det såkalte columbi egg. Columbus' løsning var imidlertid ikke ny – den italienske arkitekten Brunelleschi gjorde nemlig 73 år tidligere samme øvelse for å bevise at han var rette mann for å konstruere kuppelen på domkirken i Firenze.

At Nicolai Tangen i sin rolle som oljefondssjef skal beholde kontroll over Ako Capital er uspiselig for de fleste, ikke minst representantskapet i Norges Bank. Hvorfor?

La oss i første omgang se bort fra hans holdning til bruk av skattefavorable forvaltningsløsninger og det tilsynelatende venstrefrieriet om arveskatt, ektefølt eller ikke.

Vi fornemmer mistanke om at informasjon om Oljefondets disposisjoner skal tilflyte Ako, eller kanskje at Oljefondets posisjoner tilpasses slik at de gagner Ako og dermed Tangen. Da forutsetter vi altså en korrupt Nicolai Tangen på broen.

Videre er de ferdighetene han formodentlig ansettes for, de samme som i dag utnyttes i Ako. Slik sett er det ikke utenkelig at Oljefondets posisjonstagning, selv når regissert av en ukorrupt Tangen, kan utnyttes av og gagne Ako.

Det er viktig å være på vakt, som representantskapet berettiget og prisverdig er. Vi må ikke være naive. Anledning skaper tyv.

Men likevel, innenfor hvilke mandat tar Oljefondet slike posisjoner?

Det er innenfor den tapsbringende aksjeplukkingen.

Det er tre såkalt kommersielle virksomhetsområder i oljefondsforvaltningen: aksjeplukking, eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi. Vårt inntrykk er at Ako primært er aktive som aksjeplukkere i børsnoterte aksjer. Det er lite eiendom og unotert infrastruktur.

Selv med en meget korrupt Tangen ved roret ser vi liten informasjonsverdi for Ako i Oljefondets indeksvirksomhet. Den meravkastning som er skapt i Oljefondet over årene, stammer i all hovedsak fra smart indeksering, men Ako bedriver ikke indeksforvaltning. Her er det derfor liten fare for lekkasje fra Oljefondet. Særlig ettersom det stort sett er velkjente strategier Oljefondet kapitaliserer på.

Vi har i tråd med det man må forvente fra internasjonal forskning, spesielt for store fond, gjentatte ganger vist at aksjeplukkingen i Oljefondet er tapsbringende når man justerer korrekt for den risiko som er tatt. Den bør avvikles.

Les også Hoddevik og Priestleys forrige: Innlegg: En passiv spekulant?

Det er ingen grunn til å la Tangen få ekspandere den spekulative virksomheten, til tross for hans avkastningsmeritter – de kan være gode, men de er ikke unike, og reflekterer høyst sannsynlig systematisk risikotagning med tilhørende forventet avkastning. Hvor spennende Tangen vil anse jobben som leder for et Oljefond uten aksjeplukking, vet vi ikke.

Det er imidlertid flere sider ved Nbim dyktige Tangen kan effektivisere, selv uten aksjeplukking som del av virksomheten.

Vi er ikke i tvil om at Tangen er enig i at jorden er rund – horisontens krumning er tydelig fra ti tusen meters høyde. I hvilken grad han kan oppdage nye kontinent før andre, er vi ikke like sikre på – særlig innenfor rammene av et av verdens største fond med streng risikokontroll. Et overveldende empirisk grunnlag tilsier at det har formodningen mot seg.

Columbus var ikke førstemann til Amerika.

I den nå tilsynelatende uløselige konflikt mellom de interessekonflikter som kan oppstå ved Tangens tiltredelse og prinsippene for oljefondsforvaltning, gjør vi derfor som Columbus og lanserer i Brunelleschis ånd Tangenegget: Avvikle den tapsbringende aksjeplukkingen i Oljefondet, og Tangen kan tiltre i morgen – uten vesentlig fare for finansielt samrøre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.