Investor og tidligere stjerne-analytiker Ole Petter Kjerkreit bidro med penger for å finansiere det norske seismikkselskapet Magseis’ kjøp av konkurrenten Fairfield.

Kun tre måneder etter at transaksjonen ble gjennomført varslet selskapet et krav mot amerikanerne som solgte seismikk-virksomheten sin. Dette grunnet forsinkelse og kostnadsoverskridelser på et stort prosjekt i Den persiske bukt mellom Qatar og Iran. Syv måneder senere kom selskapet med et resultatvarsel som førte til kurs-krakk, halverte selskapets verdi og rensket vekk milliardverdier fra Oslo Børs.

Les DNs dokumentar fra innsiden av kurs-krakket: – Den største dekkoperasjonen på Oslo Børs magasinetPlus

– Jeg deltok i emisjonen i desember 2018 og fikk ganske raskt en dårlig følelse. Det var skapt høye forventninger her til hva selskapet skulle tjene, og jeg ble etter hvert usikker på hvor godt fundamenterte disse var. Jeg solgte meg helt ut av aksjen i begynnelsen av mars 2019 med et mindre tap på investeringen, og det er jeg glad for i dag, sier Kjerkreit.

– De forventningene som selskapet hadde skapt og guidet på, viste seg å være urealistiske, og det som materialiserte seg, var noe helt annet enn det vi ble forespeilet i forbindelse med emisjonen, legger han til.

– Arctic ga uttrykk for betydelig optimisme

Kjerkreit går ut mot tilretteleggerne av kapitalinnhentingen, særlig meglerhuset Arctic Securities.

– At det ikke var realisme bak forventningene som her ble solgt inn til investorene som tegnet i emisjonen, må selgerne av Fairfield og Magseis ta hovedansvaret for, men både Arctic og DNB var involvert i kapitalinnhentingen, og spesielt førstnevnte ga uttrykk for en betydelig optimisme hva angår utsiktene til selskapet. Man må jo kunne spørre seg hvor kritisk den jobben som tilretteleggerne gjorde, var her. Det ble i alle fall en kurstragedie ut av det, sier Kjerkreit.

Compliance-sjef Christian Falkenberg Kjøde i Arctic Securities sier til kritikken fra Kjerkreit at børsnoterte selskaper er forpliktet til å informere markedet om all relevant kurssensitiv informasjon i tillegg til periodisk finansiell rapportering. Børsen har i tillegg egne forpliktelser som de børsnoterte selskapene må oppfylle. Dermed skal all relevant informasjon om et børsnotert selskap være kjent for markedet.

– Syv rådgivere bisto

Arctic-toppen svarer videre følgende på kritikken fra Kjerkreit:

– Arctic var sammen med to andre norske tilretteleggere rådgivere i emisjonen i Magseis i november 2018 for å finansiere oppkjøpet av Fairfield. Som tilrettelegger gjorde Arctic de rutinemessige undersøkelser som gjelder ved kapitalinnhenting til børsnoterte selskaper. Magseis hadde egen due diligence rådgiver i forbindelse med oppkjøpet av Fairfield. Det kan i den forbindelse nevnes at det var syv rådgivere som bisto Magseis og Fairfield i forbindelse med denne transaksjonen, inkludert juridiske- og finansielle rådgivere.

Kommunikasjonsdirektør Vidar Korsberg Dalsbø i DNB, som også hentet penger for Magseis, viser til at det han kan si begrenses av konfidensialitet angående kundeforholdet.
– Rent generelt tar DNB alltid vårt tilretteleggeransvar på største alvor. Vi vil fra sak til sak vurdere behovet for om det i tillegg skal engasjeres ytterligere rådgivere for å bistå i due diligence arbeidet, svarer Korsberg Dalsbø.

– Guidingen for året ble tatt ned

Kommunikasjonsdirektør André Bjørvik i Magseis Fairfield har følgende kommentar til Kjerkreits kritikk.

– Det er ikke tvil om at situasjonen endret seg fra desember 2018 og innover i 2019. Selskapet kom med en finansiell og operasjonell oppdatering i oktober 2019 hvor guidingen for året ble tatt ned og videre ble det i forbindelse med tredjekvartalsrapporteringen i november foretatt en nedskriving på USD 81 millioner knyttet til goodwill fra oppkjøpet av Fairfield.

Kommunikasjonsrådgiver André Bjørvik i Magseis Fairfield.
Kommunikasjonsrådgiver André Bjørvik i Magseis Fairfield. (Foto: Magseis Fairfield)

Selgerens selskap Fairfield-Maxwell og dets ledelse ønsker ikke å kommentere saken. Det har tidligere påpekt at påstandene som er rettet mot selskapet er «helt ubegrunnede og støtende». Videre påpekte det at «i dag er Magseis Fairfield i en god posisjon, med et sterkt styre, en sterk administrerende direktør og en erfaren og forpliktet ledelse».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.