Næringsminister Jan Christian Vestres departement har vurdert «mulige strategiske alternativer» for det statlige oppkjøpsfondet Argentum, også kjent som statens pengemaskin.

Argentum har med sin beskjedne stab på 24 ansatte hatt over 15 milliarder kroner i overskudd siden oppstarten, hvorav over åtte milliarder kroner er sendt til Næringsdepartementet som utbytter. Det ble opprettet i 2001 med mål om å «være et slagkraftig verktøy for fremtidig verdiskaping og tilførsel av kapital til hele landet» og skulle gi et velfungerende kapitalmarked for unoterte selskaper.