Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Verdipapirsentralen finne ut hvor mye av aksjeverdiene på Oslo Børs som eies av utenlandske investorer.

Svaret ble rundt 40 prosent. Det tilsvarer verdier til over 1000 milliarder kroner.

Nå foreslår regjeringen å endre aksjeloven, slik at det blir enklere å hente ut informasjon om aksjeeiere utenfor Norge. Det skriver departementet i en epost til DN.

– Åpenhet om eierstrukturer og maktforhold i næringslivet er en grunnleggende verdi i det norske samfunnet. Dette nye lovforslaget betyr økt åpenhet om en stor andel av aksjeeierne på Oslo Børs, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i eposten.

Det er ennå ikke klart hvordan eller hvor ofte opplysningene skal offentliggjøres. Departementet opplyser om at høringsinstansene er bedt om å gi innspill i dette spørsmålet.

Ønsker mer åpenhet

Departementet påpeker at mange utenlandske aksjeeiere har aksjer i norske selskaper gjennom forvaltere. Det kan derfor være vanskelig for selskapene å vite hvem som eier aksjer, ettersom de må spørre forvalterne om disse opplysningene.

Det norske aksjonærregisteret ble åpnet for allmennheten i 2015. Du kan søke i det her.

Nå foreslår departementet at alle allmennaksjeselskaper (asa) og aksjeselskaper (as) med forvalterregistrerte aksjer også skal offentliggjøre opplysninger om hvem som eier aksjer, inkludert dem som eier gjennom forvaltere.

– De nye forslagene gir større åpenhet om utenlandske investorer som aksjeeiere. Her er det snakk om store summer, sier Isaksen i eposten, og viser til de 1000 milliardene Verdipapisentralen fant i sin undersøkelse.

Han mener også mer åpenhet er viktig for å motvirke økonomisk kriminalitet.

– For folk flest, pressen og offentlige myndigheter vil forslagene om økt åpenhet gi bedre tilgang til aksjeeierinformasjon enn dagens regler. Dette er viktig for å motvirke økonomisk kriminalitet, sier næringsministeren.

Nye EU-regler som trer i kraft fra september 2020 vil pålegge banker og forvaltere å oppgi informasjon om aksjeeiere. Reglene gjelder forvaltere både innenfor og utenfor EU.

Mener lovendring kan bidra til investering

I eposten skriver Nærings- og fiskeridepartementet at endringene de foreslår vil gjøre det lettere for utenlandske investorer å delta på generalforsamling.

Det mener de kan bidra til økte investeringer i norske selskaper.

– Det er viktig for økonomien at norske selskaper er attraktive for utenlandske investorer. Det sikrer selskapene våre utenlandsk kapital. Dette lovforslaget sikrer at utenlandske aksjeeiere har rettigheter på lik linje med norske aksjeeiere, sier Røe Isaksen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.