De siste årene har antall forbrukslånsbanker i Norge økt, og flere banker premierer kundenes bruk av kredittkort. Aktuelle fordeler ved bruk av kredittkort er flypoeng, bensinrabatter, cash-back og tilbud hos ulike butikker.

Hvorfor tilbyr bankene disse fordelene?

Kredittkort har to formål: Det kan benyttes som betalingsmiddel og til å låne penger.

Lån og dermed renteinntekter gir god inntjening for bankene. I tillegg er det inntekter på selve bruken av kortet, blant annet brukerstedsavgifter og valutapåslag, men EU har regulert det slik at disse inntektene omtrent akkurat dekker kostnadene bankene har ved å gi gratis betalingsutsettelse i inntil 45 dager.

Kundene kan segmenteres slik: Kunder som handler varer/tjenester og betaler hele faktura på forfall, og kunder som låner penger (og betaler rente). I tillegg har du et betydelig segment som har et kredittkort uten å benytte det.

Kun ett av disse tre kundesegmentene er virkelig lønnsomme for banken; kunder som ikke betaler hele regningen og dermed låner penger.

Forbrukslånsbankene ønsker selvsagt å tjene mest mulig penger. De må da tiltrekke seg flest mulig kunder som tar opp lån, men dette kan være enklere sagt enn gjort. Kunder som skaffer seg kredittkort, har ofte en plan om å betale i tide og er derfor lite opptatt av renten ved valg av type kredittkort. Det er også vanskelig for bankene å forutse hvordan kundene kommer til å benytte kortet og hvem som velger ikke å betale hele regningen når den kommer.

Det er altså vanskelig for bankene å etablere kundeforhold kun til de mest lønnsomme kundene, altså de som ender opp med å betale renter. Når bankene ikke klarer å rekruttere selektivt, vil de ofte rekruttere bredt og satse på volum, slik at de tiltrekker seg flest mulig.

I og med at de fleste som skaffer seg kredittkort har en intensjon om å betale regningen til rett tid, konkurrerer bankene om å gi fordeler ved handling (og ikke ved låning). Gode rabatter ved bruk av kortet tiltrekker mange nye kunder, og bankene vet ganske nøyaktig hvor stor andel av dem som ender opp med å låne. Bankene vil da øke sine inntekter gjennom mer renter.

Noe som kjennetegner kunder som benytter kredittkort til lån, er at de har mye lavere omsetning enn de som kun bruker det til å handle. Det er fordi kredittgrensen er nådd og gjelden nedbetales ofte ikke med mer enn minimumsbeløpet, mens kunder som betaler i tide, kan benytte kredittrammen på nytt.

Det er dermed de mest lønnsomme kundene som har minst glede av fordelene som gis.

Ulempen for banken med kjøpsfremmende fordeler er at etter hvert som porteføljen vokser, øker også kostnaden betydelig. La oss si at banken har et attraktivt program som tiltrekker 60.000 nye kunder årlig. Det første året koster det lite, men etter ti år har banken over 500.000 kunder og dertil enorme utgifter til fordelsprogrammet sitt. Den kan da ta grep med å øke/innføre årsgebyr, eller redusere opptjening på poeng og rabatter. Banken kan da miste noen kunder, men det er mye større sannsynlighet for å miste de som kun handler enn de som også låner.

Forbrukerrådet tok nylig til orde for å forby at bankene tilbyr denne typen tilleggstjenester. Mange kunder setter stor pris på muligheten for å få rabatter, poeng og andre fordeler gjennom bruk av kredittkortet. Vi støtter likevel at myndighetene ser nærmere på Forbrukerrådets forslag, slik at antallet kunder som havner i betalingsvansker reduseres.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.