I den nye boliglånsforskriften er det kommet med et unntak for «restruktureringslån med pant i bolig». Intensjonen bak endringen er god, men unntaket stiller store krav til de etiske vurderingene i en uoversiktlig bransje.

En god og fornuftig restrukturering av en uoversiktlig gjeldssituasjon er bra, men kunder med betalingsproblemer er en særlig sårbar gruppe. Enkelte av kundene har utfordringer med betaling av forbrukslån som de har fått av den banken som i etterkant tilbyr refinansiering.

Slike lån, hvor all gjeld samles i boliglånet, gir for mange en kraftig økning i rentekostnader og i tillegg gebyrer i hundretusenkronersklassen. Det er heller ikke alltid lett for dem som velger slike lån å komme seg videre til andre banker.

Endre Jo Reite
Endre Jo Reite

Min bekymring er at tilgang til tilsynelatende lettvinte løsninger vil lokke utsatte kunder til å bytte ut dialog med kreditorer og nedbetaling av usikret gjeld, med samling av gjelden i boliglånet. Ofte også med den konsekvens at en av partene i forholdet sin gjeld plutselig har pant i familiens bolig med begge som ansvarlig for den tidligere usikrede kreditten.

Hadde alle aktørene i bransjen opptrådt ansvarlig, ville ikke muligheten til å «hjelpe» kunder vært noe problem, men her åpnes det også for kortsiktige og dårlige løsninger. De siste årenes massive forbrukslånsvekst har også vist oss at det å legge til grunn en fult ut etisk finansnæring i beste fall er naivt.

Forbrukslånsbankens vei til tvangssalg av en bolig er heldigvis lang. Forbrukslånsbankene kan ikke kreve tvangssalg om det ikke er sannsynlig at de blir sittende igjen med et overskudd etter at hele boliglånet, andre kreditorer med pant før dem er dekket. Derfor blir resultatet ofte at forbrukslånsbanken ikke får gjennomført tvangssalg, og må tåle å ta tap. Tidligere baserte mange forbrukslånsaktører seg derfor på at de kunne selge lån som ikke ble betjent til eksperter på innkreving og inkasso. Reduksjon i inkassosalærer og høyere tap har gjort dette umulig, og bunkene med misligholdte lån hos de råeste forbrukslånsaktørene øker.

For en forbrukslånsaktør med som har gitt for store lån til mange kunder med svak betjeningsevne, er derfor strategien for å redusere tap innlysende:

  • Gå gjennom listen din over forbrukslånskunder som sliter med betalingen, og tilby å «redde dem» til lavere månedskostnader, og samle all gjeld hvis de bare skriver under på at du kan tvangsselge boligen om de misligholder.
  • Få ektefelle og samboer til å skrive under på lån eller pantsettelse sammen med kunden din, og slå på noen hundretusener i merkostnader for din vennlighet.

Går det bra, tjener du mye, og går det dårlig har du lite å tape.

Hvis du til og med kan klare å lage noen «nyord» som «omstartslån» og som får dette til å fremstå som et vennlig produkt som gir håp, så har lobbyvirksomheten din båret frukter, og inntjeningen vil overdøve den eventuelle ulyd samvittigheten din måtte skape.

Jeg har store utfordringer med å forstå hvorfor den nye forskriften ikke lenger stiller krav til at nye refinansieringsløsninger skal være til gunst for kunden, og at de skal redusere månedskostnadene. Dette var et eksplisitt krav i den gamle forbrukslånsforskriften.

Det trengs derfor tett oppfølging for å sikre at aktører som tilbyr slik refinansiering faktisk gir kundene gode og etiske løsninger, og ikke minst sikre at sårbare kunder ikke får lagt store gebyrer på toppen av en gjeld som allerede er vanskelig å håndtere.

Myndighetene må være på vakt, og følge opp forbrukslånsulver i fåreklær før de rekker å gjøre dårlige betalere til lønnsom butikk. Ellers vil køen til namsmannen fra de nye «omstartslån-bankene» om kort tid vokse, og vi vil ha tilrettelagt for at sårbare forbrukere på veien til tvangssalget har betalt hundretusener til kreditor, og fraskrevet seg mange av sine rettigheter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.