I en børsmelding sendt ut natt til søndag skriver SAS at selskapet har sikret seg en såkalt DIP-finansiering («debtor-in-possession») på 700 millioner dollar fra fond forvaltet av det amerikanske investeringsselskapet Apollo Global Management. Det tilsvarer om lag 6,7 milliarder kroner etter dagens kurs.

DIP-finansieringen er et type brolån som skal sikre driften mens den svært så kostbare Chapter 11-prosessen pågår. I børsmeldingen opplyses det at DIP-finansieringen er underlagt godkjennelse av den amerikanske domstolen, noe SAS venter vil være på plass i midten av september.

Halvparten av de 700 millionene vil være tilgjengelig for SAS etter domstolens godkjennelse og oppfyllelse av visse krav, mens de resterende 350 millionene vil være tilgjengelig når visse andre vilkår i låneavtalen er oppfylt.

– Dyrt å være fattig

SAS vil betale renter tilsvarende referanserenten Term SOFR (Secured Overnight Financing Rate), som for tiden ligger på 2,28 prosent, i tillegg til et påslag på ni prosentpoeng. Rentene kan betales kontant eller legges til det utestående beløpet.

Løpetiden er på ni måneder fra siste utbetaling, men kan forlenges tre ganger, tre måneder av gangen, men da med avgifter i form av henholdsvis 0,75, 1,0 og 1,25 prosent av lånebeløpet.

– Avtalen er veldig viktig for SAS og lar selskapet fortsette Chapter 11-prosessen som planlagt, men den viser også altfor godt hvor dyrt det er å være fattig, sier Sydbank-analytiker Jacob Pedersen.

I tillegg vil SAS måtte betale Apollo en avgift på én prosent av det totale lånebeløpet ved siste utbetaling, i tillegg til en rådgiveravgift på én prosent. SAS vil også måtte betale en avgift på to prosent av det lånebeløpet som eventuelt ikke blir benyttet av selskapet. Det er også en «break up-fee» og en «exit-fee» på henholdsvis én og fire prosent.

Med DIP-finansieringen vil Apollo Global få såkalt «superprioritet» og stille først i køen av kreditorene under Chapter 11-prosessen. SAS vil stille sikkerhet i form av eiendeler som eiendom, materielle og immaterielle rettigheter, aksjer i datterselskaper, landingsrettigheter og bonusprogram.

Ifølge Bjørn Espen Eckbo, finansprofessor ved Dartmouth College og ekspert på DIP-finansiering, er det svært sjelden at slike lån ikke tilbakebetales i sin helhet. Han sier rentenivået er høyt, men likevel i den størrelsesorden han hadde ventet seg.

– Blant tusen tilfeller de siste tredve årene har vi bare funnet ett eneste tilfelle der DIP-långiveren ikke fikk igjen hele det utestående beløpet med renter. Å få et påslag på ni prosent på det som i praksis er et tilnærmet risikofritt lån, er en veldig god deal for Apollo, sier Eckbo.

NHH-professor Karin Thorburn, en av Norges fremste eksperter på finansielle restruktureringer, sier det er uvanlig med så høy rente og krav om tilbakebetaling allerede etter ni måneder.

– Men det følger av SAS' dårlige finansielle situasjon og brist på verdifulle eiendeler som kan stilles til sikkerhet. Samtidig gir DIP-lånet SAS finansielle muskler til å fortsette å fly som vanlig gjennom hele Chapter 11 restruktureringen – og det er helt nødvendig for å bevare verdiene i selskapet, sier Thorburn.

Kan konvertere

Med mange ulike rentepåslag og mulige utfall av SAS' finansielle restrukturering det kommende året, vil ikke SAS overfor DN bekrefte hva PE-forvalteren Apollos endelige betaling blir. Men Apollos forventning til den totale avkastningen fremkommer av børsmeldingen.

Dersom Apollo ønsker, men senere ikke gis mulighet til å ta del i SAS' varslede egenkapitalinnhenting, der man tar utgangspunkt i en selskapsverdi – altså egenkapital og gjeld – på 3,2 milliarder dollar, vil SAS måtte betale 19,5 millioner dollar til Apollo, eller det beløpet som gjør at Apollo oppnår en totalavkastning på 23,2 prosent på sin DIP-investering.

Det vil med andre ord si at Apollo ønsker en betaling på nesten 1,6 milliarder kroner for å gi SAS lånet på 6,7 milliarder kroner. Og betalingen kan bli enda høyere.

SAS vil måtte betale fire prosent av det utestående til Apollo dersom Apollo ønsker, men ikke gis mulighet til å stå for opp mot 30 prosent av den friske egenkapitalen på 9,5 milliarder svenske kroner som selskapet har varslet at det trenger.

Apollo vil også kunne konvertere DIP-lånet til egenkapital. I et slikt tilfelle har Apollo også gått med på å forhandle vilkår med den danske stat, som vil kunne kjøpe aksjer for et beløp opptil 250 millioner dollar i forbindelse med konverteringen.

Ifølge Thorburn ved NHH kommer DIP-finansiering som regel fra eksisterende långivere, men i rundt en fjerdedel av tilfellene kommer finansieringen fra risikofond som er interesserte i å bli eiere i det restrukturerte selskapet, slik tilfellet er her.

– Hvorvidt Apollo virkelig kommer til å bidra med frisk kapital avhenger av hvordan restruktureringen går og hvor attraktiv Apollo mener denne investeringen ser ut ved slutten av Chapter 11-prosessen, sier Thorburn.

Omfattende restrukturering

Styreleder Carsten Dilling sier lånet kom på plass etter en «omfattende og konkurranseutsatt prosess».

– Med denne finansieringen kommer vi til å ha en sterk finansiell posisjon for å fortsette den løpende virksomheten under vår frivillige rekonstruksjonsprosess i USA. Apollo Global Management har lang erfaring med å bidra til å bygge sterkere og mer konkurransedyktige virksomheter, i tillegg til å ha omfattende erfaring fra flybransjen, sier Dilling i børsmeldingen.

SAS Forward-planen innebærer at SAS skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner, samt hente 9,5 milliarder svenske kroner i frisk egenkapital og konvertere om lag 20 milliarder svenske kroner i gjeld til egenkapital. I børsmeldingen skriver SAS at det har en ambisjon om å være i mål med dette i løpet av første halvår 2023.

Antoine Munfakh, partner i Apollo Global Management, sier følgende i børsmeldingen:

– I Apollo har vi stor erfaring med den kommersielle flybransjen og støtter fullt ut den omfattende SAS Forward-planen og målet om å rekapitalisere selskapet når det fullfører Chapter 11-prosessen, sier Munfakh.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.