Overdriver boligskatteproblemet

Subsidieringen av boligeiere er antageligvis ikke et veldig stort samfunnsproblem.

Dersom myndighetene over natten innførte full beskatning av boligeierne, ville betalingsevnen og prisene dermed synke med et beløp omtrent lik skatteskjerpelsen.
Dersom myndighetene over natten innførte full beskatning av boligeierne, ville betalingsevnen og prisene dermed synke med et beløp omtrent lik skatteskjerpelsen.Foto: Per Ståle Bugjerde
Publisert 13. August 2019, kl. 17.47Oppdatert 13. August 2019, kl. 18.18