«Regjeringen har over lengre tid sett med uro på utviklingen i forbrukslånsmarkedet», heter det i meldingen fra Finansdepartementet fredag, der finansminister Siv Jensen, justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, og barne- og likestillings- og forbrukerminister Linda Hofstad Helleland ber om et «forbrukslånsmøte».

Nå er DNB, Bank Norwegian, Santander Consumer Bank og Monobank kalt inn til departementet 11. desember. Det samme er Finans Norge, Finansieringsselskapenes forening, Finanstilsynet og Forbrukerrådet.

Møter motpart

«Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å få markedet for forbrukslån til å fungere bedre. Nå ønsker de tre ministrene å høre hvordan bankene som låneytere, og som samfunnsaktører, ivaretar ansvaret de har for å opptre på en samfunnsnyttig og bærekraftig måte», fortsetter meldingen.

Dermed vil Bank Norwegian nok en gang møte Monobank i samme rom. Aktørene har hatt en rettslig konflikt på grunn av førstnevntes kjøp av annonseplass hos Google.

Denne uken uttrykte også Finanstilsynet bekymring over flere bankers utlånspraksis av forbrukslån, da de slapp sin rapport om finansielt utsyn. Finanstilsynet har i 2018 gjennomført tilsyn i seks banker med forbrukslån som sentralt virksomhetsområde.

Misfornøyd med utlånspraksis

Vurderingene viser at flere av bankene overvurderer kundenes betjeningsevne, og at det tilbys høyere lån enn de har søkt om. Det er også avdekket enkelte mangler på etterlevelse av hvitvaskingsloven.

– Enhver må ta ansvar for sin egen økonomi, men det påligger banker og andre utlånere et særlig ansvar å ivareta kundenes interesse på beste måte. Ivaretagelse av kundeinteressen innebærer også å si nei til en del lånesøknader, sa Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen til DN onsdag.

– Gjøres det godt nok i dag?

– Vi mener utlånspraksisen ikke er tilstrekkelig stram, og utlånspraksis bør reguleres, slik vi har foreslått. Forskriftsforslaget omfatter blant annet krav om at låntagerens gjeld ikke skal være over fem ganger bruttoinntekt og at kunden skal tåle fem prosentpoengs renteøkning på gjelden, svarte han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Hassan var fredsprisvinner Nadia Murads lærer. Nå smugler han jenter ut fra IS-slaveri.
Tusenvis av jesidi jenter har blitt tatt til fange av IS. I Irak jobber smuglere med å få de ut av fangenskapet.
02:14
Publisert: