Mandag starter den tre uker lange rettsaken mellom DNB og Forbrukerrådet. Saken som føres som et gruppesøksmål omfatter nær 180.000 kunder i DNB som forvaltet fondene Avanse Norge, DNB Norge (I) og DNB Norge i perioden 2010 til utgangen av 2014.

Finanstung vitneliste

Vitnelisten partene har meldt inn før rettssaken preges av tung finanskompetanse. På Forbrukerrådets liste står professor Petter Bjerksund og førsteamanuensis Trond Døskeland fra Handelshøyskolen, samt Halvor Hoddevik, som driver rådgivingsselskapet Rann. Hoddevik har bakgrunn fra Artic Securities og Danske Bank.

Det er Bjerksund og Døskeland som på oppdrag fra Forbrukerrådet har gjort analysene som førte frem til kravet om at DNB må tilbakebetale 690 millioner kroner til fondskundene i for mye betalt honorar.

De mener fondene som har blitt solgt som et aktivt forvaltet fond med dertil høye

honorarer, egentlig har vært et indeksfond som burde hatt langt lavere honorarer.

Tidligere statssekretær på vitnelisten

DNB, på sin side, har avvist Døskeland og Bjerksunds beregninger, og har hyret Norsk Regnesentral for å ettergå NHH-toppenes tall. Norsk Regnesentral bruker andre metoder enn NHH-rapporten for å finne ut om fondet var aktivt forvaltet, og kommer frem til at sannsynligheten for at fondet skulle gi meravkastning utover referanseindeksen er langt høyere enn det Døskeland og Bjerksund er kommet frem til. Tallknuserne fra NHH og Norsk Regnesentral skal vitne først i uke to av rettsaken.

I tillegg har DNB ført opp tidligere statsekretær i Finansdepartementet og deleier i Artic Securities, Jon Gunnar Pedersen på vitnelisten. Det pikante her er at Pedersen var statsekretær i Finansdepartementet da Finanstilsynet - som er underlagt Finansdepartementet - kom med sterk kritikk av DNBs forvaltning av fondet DNB Norge våren 2015. Finanstilsynet gikk så langt som å si at DNB hadde tatt seg betalt for noe de ikke hadde levert, og påla banken å kutte honorarene eller øke den aktive andelen.

DNB gjorde begge deler.

Jon Gunnar Pedersen sier han ikke har en anelse om hvorfor han er kalt inn som vitne.

- Jeg vet ikke hvorfor jeg er kalt inn som vitne. Jeg har ikke reflektert over noe annet enn at jeg er blitt kalt inn som vitne, og da møter jeg, sier han til DN.

DNBs informasjonsdirektør Even Westerveld sier Pedersen er kalt inn som sakkyndig vitne.

- For å belyse viktige sider av saken blant annet det norske verdipapirmarkedet, sier han.

55 har meldt seg ut

I saken som har fått merkelappen Norgeshistoriens største gruppesøksmål, er alle kundene som hadde fond i perioden automatisk med. De som ikke vil være med i søksmålet, må melde seg ut.

Ifølge Forbrukerrådet er det foreløpig kun 55 kunder som har meldt fra til Oslo tingrett at de ikke vil være endel av gruppesøksmålet.(Vilkår)

Denne ladbare suven skal doble salget i Norge
I mars kommer en ladbar versjon av Range Rover Sport som skal doble salget av modellen i Norge.
00:51
Publisert: