DNB knuste analytikernes forventninger da finanskonsernet la frem sine resultater for tredje kvartal torsdag morgen.

DNB leverte et driftsresultatet før skatt på 7,3 milliarder kroner i kvartalet, mens det på forhånd var ventet et resultat på 6,3 milliarder kroner. Storbanken slo dermed forventningene med én milliard kroner.

I sin kvartalsrapport skriver DNB at banken bokfører en nettogevinst på 754 millioner kroner knyttet til opprettelsen av Vipps as og samarbeidsavtalen DNB inngikk med 105 norske banker.

DNB vil ha en eierandel på 52 prosent i Vipps as, men på grunn av vilkårene i aksjonæravtalen har DNB valgt å definere Vipps as som et tilknyttet selskap og ikke et datterselskap i regnskapene. Dette skyldes blant annet at DNB bare kan stemme for 49,9 prosent av aksjene under generalforsamlingen i det nye Vipps as.

Mobilepay ga opp kampen

I løpet av september ga Finansdepartementet konsesjon og tillatelse til at Vipps as kan drives som et selvstendig selskap. Dermed ble også utskillelsen av Vipps fra DNB fullført.

Det er denne utfisjoneringen av Vipps som legger grunnlaget for den regnskapsmessige gevinsten på 754 millioner kroner i tredje kvartal.

11. oktober kom meldingen om at Vipps' hovedkonkurrent, Mobilepay, legger ned i Norge etter at storbanken Nordea meldte overgang til Vipps.

En drøy uke senere ble det klart at banken bak Mobilepay, Danske Bank, også gir opp egen betalingstjeneste og velger å samarbeide med Vipps i Norge.

Lave utlånstap

Utlånstapene i DNB var på 867 millioner kroner i tredje kvartal. Dette er betydelig lavere enn i samme periode i fjor da tapene var på 2,2 milliarder kroner. Det var på forhånd ventet tap på 1,1 milliarder kroner, ifølge TDN Finans

DNB skriver i kvartalsrapporten at bedrede makroøkonomiske utsikter har ført til en reduksjon i nedskrivninger for enkeltselskaper i tillegg til lavere gruppenedskrivninger i de bransjene som hittil har vært mest utsatt.

– DNB er på mange måter et speilbilde av norsk økonomi. Når det går bra for AS Norge, så går det også bra for banken. Det er akkurat det som skjer nå, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB i en børsmelding(Vilkår)

Krangler med varaordfører om hyttekjøp
Bjørn Waatwik har brukt åtte år på rettssaker etter at han kjøpte hytte av varaordføreren.
01:09
Publisert: