Finanstilsynet har mandag sendt Finansdepartementet sin anbefaling vedrørende Nordea Bank Norge ASAs søknad om fusjon med det svenske morselskapet Nordea Bank AB.

Finanstilsynet anbefaler at det gis tillatelse til fusjonen, opplyser tilsynet i en melding mandag kveld.

Søknaden er en del av Nordea-konsernets plan om å omdanne datterbankene i Finland, Danmark og Norge til filialer av den svenske morbanken.

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.
Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Finanstilsynet skriver i sine vurderinger at de prinsipielt mener at hensynet til finansiell stabilitet ville ha vært best ivaretatt dersom utenlandsk bankvirksomhet i Norge var organisert som datterbanker og i liten grad finansielt integrert i det utenlandske eierforetaket.

«Selv om svenske myndigheter alene har ansvaret for å håndtere en krise i et filialisert Nordea, herunder om nødvendig yte finansiell støtte, er det likevel en risiko for at svenske myndigheter i en krise som involverer én eller flere store banker, i begrenset grad vil kunne ivareta finansiell stabilitet i Norge. Norges Bank vil ikke lenger tilby likviditet i norske kroner i en krisesituasjon, og Nordea vil være avhengig av at Riksbanken kan stille opp med dette», skriver tilsynet i sine vurderinger.

En avveining av økonomiske hensyn alene, tilsier, etter Finanstilsynets vurdering, alt i alt at norske interesser vil være best tjent med om Nordea Bank Norge ikke omdannes til en svensk filial.

Tilsynet anser imidlertid at det er tvilsomt om EU-reglene åpner for å avslå Nordeas søknad. Finanstilsynet legger imidlertid til grunn at det i samsvar med norsk forvaltningsrett og EU-reguleringen gjennom CRD IV/CRR10 er adgang til å sette vilkår som bidrar til å sikre finansiell stabilitet.

«Finanstilsynet kan ikke se at det er mulig å fastsette særskilte vilkår for en tillatelse som kan oppveie de ulemper som er knyttet til fordelingen av regulerings- og tilsynsansvaret ved en filialisering», skriver tilsynet, som mener det likevel bør stilles krav som sikrer norske myndigheter direkte og oppdatert informasjon på vesentlige områder av betydning for filialens virksomhet.

Dette gjelder som et minimum tilgang til årlige internrevisjonsrapporter og risikorapporter på gruppenivå og all intern ledelsesrapportering fra filialleder til hovedkontoret. I tillegg bør rapporteringskravene dekke filialens IKT-virksomhet og filialens betalingstjenester og -systemer.

Finanstilsynet mener videre at utover de krav som følger av finansforetaksloven § 5-2 (om EØS-filialers virksomhet i Norge), bør settes som vilkår at tilsynet skal godkjenne organiseringen av virksomheten ved filialen, og at det i tillegg til de tilsynsaktiviteter som eventuelt planlegges i regi av tilsynskollegiet i Nordea, minimum skal gjennomføres et årlig møte mellom Finanstilsynet og ledelsen i Nordea-filialen samt med ledelsen på gruppenivå.

«Disse tiltakene vil bidra til at tilsynet har tidlig og direkte informasjon om filialens aktiviteter», heter det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik styrer du lyden i nye 5-serie
DN har kjørt BMWs nye 5-serie. Sjekk den nye måten å betjene lydanlegget på.
01:01
Publisert: