Oljefondet kan i dag investere i børsnoterte aksjer og obligasjoner, samt direkte i eiendom.

Men fondet har ikke lov til å investere i aksjer som ikke er børsnotert, såkalte unoterte aksjer, med unntak av unotert eiendom.

Ekspertene mener nå at Oljefondet bør få grønt lys til å investere noe av formuen i ikke-børsnoterte selskaper. Førsteamanuensis Trond Døskeland ved Norges Handelshøyskole og professor Per Strömberg ved Stockholm School of Economics, råder fondet til å gå inn i denne typen investeringer.

– Det er blitt færre børsnoteringer de siste 10–15 årene. Flere velger å gå privat, særlig teknologiselskaper. Oljefondet bør vente til neste krise med å kjøpe seg inn i unoterte aksjer. Da går likviditetspremiene opp, som er en kompensasjon du får for å investere i mindre likvide markeder, sier Strömberg til DN.

Advarer mot politisk risiko

Døskeland og Strömberg leverte mandag en rapport på oppdrag fra Finansdepartementet. Vurderingene skal danne grunnlaget før departementet denne våren kommer med sin anbefaling til Stortinget.

Ekspertene peker på flere karaktertrekk ved Oljefondet som gjør at det bør få investere i det unoterte markedet:

  • Oljefondet har stordriftsfordeler, et bra omdømme og gode resultater fra investeringer i fast eiendom.
  • Oljefondet, med en markedsverdi på over 8000 milliarder kroner, kan ta økonomisk risiko i nedgangsperioder når likviditetspremien er høy.
  • Fondets gode renommé som en transparent investor, gjør at Oljefondet er en attraktiv investeringspartner for private equity-fond som investerer i selskaper utenfor børs.

Døskeland og Strömberg advarer også mot risikoen ved unoterte aksjer:

  • Politisk risiko er en potensiell trussel ved at det eksempelvis kan komme økt politisk press for at Oljefondet skal jakte ikke-finansielle mål, som å investere i enkelte næringer eller regioner.
  • Investeringer utenfor børs kan bety investeringer i infrastruktur, som igjen er politisk sensitivt i mange land.
  • Økte kostnader, blant annet fordi Oljefondet må bygge opp ekspertise internt.

– Ikke ideell timing

Hvis Finansdepartementet gir grønt lys, bør Oljefondet ta det med ro, er rådet fra ekspertene.

– Akkurat nå ser vi en private equity-boom. Det viser seg historisk at de årene det allokeres mye penger i markedet, får man mindre avkastning på investeringen. Timingen nå er derfor ikke helt ideell, men vi tror at det finnes gode muligheter for Oljefondet i dette markedet på lang sikt, sier professor Strömberg.

Hva er sannsynligheten for at fondet ender opp med å tape penger på private equity?

– Hvis en ikke vil tape penger, bør en investere i obligasjoner. Det er usannsynlig at en ikke skal få en høyere avkastning på langt sikt, svarer Strömberg.

Forrige uke anbefalte også Norges Bank at Oljefondet bør få muligheten til å satse på selskaper som ikke er på børs.

Norges Bank trekker også frem at det er færre selskaper som børsnoteres, og det er flere selskaper som tas av børs enn som går på børs.

Dette har blant annet sammenheng med at diverse oppkjøpsfond, private equity-fond, tar for seg av en større del av selskapene. Mange selskaper kjøpes, selges og fusjoneres uten å ta veien om en børs.

Samarbeide med andre fond

Både Norges Bank og ekspertene mener at investeringene i unoterte aksjer kan gjøres i kompaniskap med andre fond.

– Oljefondet kan investere sammen med andre fond, og på den måten slippe kostnader. Men for å vurdere hvilke fond en bør samarbeide med, trengs det kompetanse internt, sier Strömberg.

Han foreslår å sette av mellom 5 og 10 prosent av fondet til investeringer i unoterte aksjer.

– Man bør starte forsiktig og ta den tiden en behøver for å komme opp i eksempelvis 10 prosent. Men det bør ikke være et mål i seg selv å havne der raskest mulig, sier Strömberg.(Vilkår)

Disse kan bli Venstres nye statsråder
Denne uken er det meldt snø i Oslo, og tre -fire nye statsråder, sier politisk redaktør i DN Kjetil B. Alstadheim.
03:06
Publisert: