Oljefondet bør ut av olje- og gassaksjer. Det har hovedstyret i Norges Bank foreslått i et brev til Finansdepartementet.

Siden Norge som nasjon har så mye olje i bakken, er det ingen grunn til at vi skal være investert enda mer i olje og gass gjennom Oljefondet, er konklusjonen. Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet, har fulgt opp med et diskusjonsnotat om samme tema.

Finansprofessor Richard Priestley ved BI og Espen Henriksen, førsteamanuensis på BI og University of California Santa Barbara, er ikke overvettes begeistret for det finansielle fotarbeidet som legger til grunn for konklusjonen.