Denne uken fikk Bank Norwegian på nytt refs av forvalter Sigmund Håland for bankens kraftige vekst innen forbrukslån. Håland har sett til nabolandene, og sier banken har slått seg opp i Finland på rekordtid finansiert med innskudd som er dekket av en norsk innskuddsgaranti.