En mann skulle tre dager før julaften i fjor koke syltelabbe og smultringer. Det gikk ikke helt etter planen, ifølge en avgjørelse fra Finansklagenemnda Skade. Mannen forklarte selv til forsikringsselskapet sitt, Obos Forsikring, at han kokte syltelabber og stekte smultringer 21. desember i fjor, med viften på full guffe.

Mistet mobilen og brant fingrene

Han skriver selv at han akkurat hadde sluppet en halv kilo smult i gryten, da telefonen, som lå til lading i tv-stuen rundt et hjørne fra kjøkkenet, ringte.

-En nabo jeg ikke hadde sett på 20–25 år ringte, tv-en sto på og viften durte for fullt på kjøkkenet og jeg konsentrerte meg for å høre. Så sloknet tv-en og lyset gikk. Jeg løp ut på kjøkkenet, prøvde å kaste et teppe over flammene, men trekken fra viften hjalp flammene og jeg hadde mobilen i hånden og prøvde å slå nr. til nødetatene, brente fingrene, mistet mobilen som gikk tapt, skrev han til forsikringsselskapet.

Mannen fikk slukket brannen før nødetatene ankom stedet, men leiligheten fikk store materielle skader. Forsikringsselskapet har estimert skadene til over en halv million kroner. Selskapet mener mannen opptrådte grovt uaktsomhet fordi han forlot en gryte fett på komfyren. Selskapet har valgt å dekke reparasjonskostnadene, men har unnlatt å dekke utgifter til husleie på skadestedet samt markedsleie for alternativ bolig. Det tilsvarer et beløp på 34.500 kroner. De viser til at mannen ble ansett som skyldig av politiet, men politiet valgte ikke å forfølge saken, skriver Obos i sin fremstilling.

Selskapet viser videre til at det er vanlig å kutte erstatningen med 15–25 prosent i tilsvarende saker, men har valgt å legge seg på et kutt på ti prosent grunnet mannens egeninnsats for å begrense brannskadene.

DN Ekspress

Viste til overraskende telefon

Mannen selv mener han ikke opptrådte grovt uaktsomt, ettersom han fikk en overraskende telefon. Han viser også til at hans egeninnsats bidro sterkt til å begrense skadeomfanget. Mannen viser også til at han fikk antydet at han ville få en erstatning for markedsleie på 10.-14.000 kroner per måned.

-Han ville ha bodd rimeligere om han visste at det ville bli foretatt avkortning i erstatningen, skriver han i sin klage.

Finansklagenemnda Skade er enig med forsikringsselskapet i saken og mener mannen opptrådte grovt uaktsomt. Det skriver i sin avgjørelse at telefonen fra naboen i dette tilfellet kan ha fremstått som overraskende, men viser til at det ikke er hevdet at den var viktig.

-Et vesentlig moment er at sikrede hadde et enkelt handlingsalternativ, nemlig å fjerne stekepannen fra platen, da han gikk for å ta telefonen. Han kunne således ha hindret at brannen oppsto, skriver nemnden. (Vilkår)

Slik blir en kajakk til
Total tid på produksjonen er omkring seks minutter.
01:25
Publisert: