En eldre mann bosatt i utlandet skulle motta 74,2 millioner kroner til sin konto i Sparebanken Vest fra en bank på Guernsey, gjennom en betalingsformidler i London. Mannen var mangeårig kunde av Sparebanken Vest, og i forbindelse med transaksjonen ble det gitt informasjon om midlenes opprinnelse.

Banken mente imidlertid at den mottatte dokumentasjonen ikke var tilstrekkelig, og stilte ytterligere spørsmål til kunden om hvor pengene kom fra, i tillegg til å be om mer dokumentasjon.