Administrerende direktør Harald Sverdrup i Finansklagenemnda imøtegår i DN 27. februar kritikk mot Finansklagenemnda som vi fremsatte i et innlegg i DN 25. februar. Sverdrups hovedpoeng er at vår kritikk bygger på en feiloppfatning, blant annet av nevndens praksis.