Millioner fra et hussalg ser ut til å være tapt for en norsk mann som spekulerte i valuta via nettsiden Swiftoption.com. Mannen ignorerte advarsler fra banken og overførte 5,8 millioner kroner i 53 Visa-betalinger og to nettbankoverføringer mellom mai og slutten av november i fjor. Nå sitter han igjen med et tap på rundt 3,4 millioner kroner, ifølge en klagesak i Finansklagenemnda.

Mannen klaget inn banken sin, Skandiabanken, til Finansklagenemnda, men fikk ikke medhold. Skandiabanken skriver til nemnden at den ved flere anledninger hadde tatt kontakt med mannen, etter at deres systemer mot hvitvasking ga advarsler.

«Klager opplyste første gang til banken at transaksjonene var knyttet til hans investeringer/spekulasjoner i valuta», heter det i avgjørelsen fra Finansklagenemnda.

Fra boligsalg

Mannen opplyste til Skandiabanken første gang den tok kontakt at pengene til investeringene i valutamarkedet stammet fra et boligsalg han hadde gjennomført og bekreftet at han ønsket å overføre pengene. Også andre gang hevder banken at mannen ville gjennomføre overføringene. Først tredje gangen banken tok kontakt skal mannen ha sagt til banken at det var noe galt med betalingene. Skandiabanken har dessuten lagt frem dokumentasjon for at betalingene ble digitalt signert.

I brevet til Finansklagenemnda hevder mannen at kun den første betalingen var riktig gjennomført. Han har også politianmeldt Swiftoption for svindel.

Nettsiden Swiftoption.com er ikke lenger aktiv, men ifølge nettsiden scambroker.com, som gir vurderinger og advarsler mot slike tjenester, er dette en tilbyder av såkalte «binære opsjoner». Der står det at selskapet er registrert på Seychellene, manglet telefonnummer på nettsiden og det advares om at det ikke lot seg gjøre å finne spor av lisensen tjenesten hevdet å inneha.

Kraftig økning

Mannen er slett ikke alene om å tape store penger på slike nettsider. SR-Bank opplyste i sommer at banken har opplevd en kraftig økning i klager fra kunder som har benyttet utenlandske tjenester til handel med såkalte binære opsjoner. De fleste sakene gjaldt beløp mellom 2000 og 40.000 kroner, men én sak hadde kommet opp i 340.000 kroner.

SR-Bank ble også klaget inn til Finansklagenemnda i en slik sak. Den saken gjaldt tjenesten 53 Option, og kunden tapte rundt 190.000 kroner. Men i likhet med saken mot Skandiabanken ble klagen avvist, fordi betalingene var gjennomført på lovlig måte og godkjent av kunden. 

Gambling eller svindel

Binære opsjoner er ifølge SR-Bank svært risikabelt og betegnes som ren gambling, der det er vanskelig å ha oversikt over hva man setter penger på. I tillegg er det ofte snakk om svindel, ifølge førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.

– Økokrim har mottatt henvendelser om dette nesten daglig. Særlig er det voksne kvinner som blir overtalt til å investere i dette. I flere tilfeller har det vært snakk om millionbeløp. Ofte er det slik at truslene begynner når ofrene vil trekke seg ut, skrev Stanghelle i en epost til DN i slutten av juli.

Truslene kan typisk dreie seg om at man taper alle pengene hvis man ikke setter inn mer, eller påstander om at kunden skylder tjenesten penger.

Avslag

Også Scambroker.com advarer mot useriøse aktører. Tjenesten opplyser at mange klager, men at det oftest er på ulisensierte aktører.

Mannen som overførte 5,8 millioner kroner, har klart å få tilbake 2,4 millioner, men sitter igjen med tap på 3,44 millioner kroner. For Finansklagenemnda viser til at banken tok kontakt med mannen flere ganger, og at man ikke kan se at det har vært noe brudd på rådgivning eller omsorgsplikt. Mannen skal ha bekreftet betalingene, og da kan ikke banken holdes ansvarlig for om betalingsmottagerne gjør noe annet med pengene enn bankkunden forventet, skriver de.

Skandiabanken opplyser at den ikke klarer å besvare DNs henvendelse onsdag. (Vilkår)

Evakuert i Texas: – Dette er galskap
«Harvey» fortsetter å herje Texas, og ennå kan vannstanden stige opptil fire meter, ifølge National Hurricane Center.
01:23
Publisert: