Analysen kommer frem i tilsynets ferske «finansielle utsyn».

– Husholdningenes gjeldsbelastning, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, er høyere enn noen gang, skriver Finanstilsynet.

Bakgrunnen er at gjeldsveksten i flere år har vært høyere enn inntektsveksten. Mange folk mangler skikkelige økonomiske buffere, påpeker tilsynet.

– En stor andel av husholdningene er sårbare for inntektsbortfall og renteøkning. Den høye gjeldsbelastningen innebærer at selv en moderat renteoppgang vil føre til betydelig høyere rentebelastning, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Selv om veksten i boligprisene beskrives som moderat den siste tiden, peker Finanstilsynet på at høy prisvekst over lang tid har bidratt til å øke fallhøyden.

– Når panteverdiene øker, gir det rom for å ta opp mer lån, som igjen vil presse prisene oppover. Høy pris- og gjeldsvekst over tid kan føre til at ubalanser bygger seg opp og øker risikoen for tap i banker og livsforsikringsfond, sier Baltzersen.

Veksten i husholdningenes forbrukslån har avtatt noe, men årsveksten er fortsatt høy, ifølge rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.