Den lille sparebanken Åfjord Sparebank i Trøndelag får en kraftig smekk fra Finanstilsynet for dårlig overholdelse av hvitvaskreglene. Banken er en del av Eika-Alliansen med 66 lokalbanker landet over.

Trønderbanken ilegges nå en bot på 2,1 millioner kroner, ifølge et ferskt vedtak fra Finanstilsynet. Tilsynet konkluderer med at lovbruddene er «svært alvorlige», med «løpende og alvorlige manglende etterlevelse over tid». Flere av reglene som er brutt har vært gjeldende helt siden 2009, og feil har ikke blitt rettet opp selv når de er blitt oppdaget underveis.

Daglig leder Inge Hårstad Åfjord Sparebank erkjenner at banken ikke har fulgt hvitvaskloven godt nok.

– Vi tar Finanstilsynets funn og vurderinger på størst mulig alvor, sier han.

Han sier banken jobbet intensivt gjennom fjoråret med manglene som er blitt påpekt i kontrollene, og at banken fikk rettet feilene før inngangen til 2020.

Samtidig reagerer han på at boten er stor.

– Det finnes lite rettspraksis på dette området og vi undres derfor over gebyrets størrelse som vi mener er satt for høyt. Dette blir det vanskelig for oss å vurdere når vi ikke er gjort kjent med tilsynets begrunnelse og skjønnsutøvelse som er knyttet til utmåling av gebyrets størrelse.

Ifølge Finanstilsynet har banken i alt brutt tolv paragrafer i hvitvaskloven: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 30 og 36.

Dette er blant feilene Finanstilsynet har avdekket:

  • I en sak med indikasjoner på svindel av en eldre kunde, har banken tre ganger fått kunden til å signere egenerklæringsskjema i stedet for å undersøke og rapportere de mistenkelige overføringene på kundens konto.
  • Helt frem til slutten av 2018 har banken åpnet kontoer for nye kunder uten legitimasjon. Heller ikke i porteføljen med kunder som har vært i banken lenge har banken registrert lovpliktig dokumentasjon.
  • Bankens rutinedokumenter besto av maler fra Eika-gruppen fra 2017 som ikke var oppdatert etter nytt regelverk.

Finanstilsynet nevner ingenting om at det er avdekket noen konkrete tilfeller av hvitvasking hos Åfjord Sparebank. Regelbruddene knytter seg til det omfattende regelverket bankene må overholde for å forebygge hvitvasking og rapportere om mistenkelige transaksjoner.

Les også om den nye Økokrim-sjefen Pål Lønseth: – Sett utenfra som advokat har ikke Økokrim hatt nok ressurser dnPlus

DN har tidligere omtalt hvordan norske banker de siste årene har kraftig trappet opp innsatsen mot hvitvasking. Mens bankene tidligere fikk skriftlig kritikk og beskjed om å skjerpe seg, risikerer de nå store bøter for de alvorligste bruddene på hvitvask-reglene. De strenge kravene til rutiner, dokumentasjon og varsling kan være en ekstra bratt motbakke for de mindre bankene.

De første bøtene kom i fjor, da spanskeide Santander Consumer Bank fikk en bot på ni millioner kroner fra Finanstilsynet tidlig i juli. 2019 Det handlet om manglende rutiner som banken attpåtil hadde meldt fra om selv.

Dagen etter fulgte tilsynet opp med en bot på 18 millioner kroner for «løpende og alvorlig manglende etterlevelse» av reglene hos forbrukslånsbanken Komplett Bank.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.