I 2018 innførte Finanstilsynet strengere regler for verdipapirenes adgang til å ta betalt fra andre enn kundene sine – såkalt returprovisjon.

Av totalt 124 verdipapirforetak oppgir 43 at de både mottar og beholder betaling fra andre enn kundene – typisk fra forvaltningsselskaper for rådgivning og salg av fondsandeler.

For at foretakene skal ha lov til dette, må de etter de nye reglene kunne vise til at tjenestene de tar betalt for fra andre, faktisk kommer kundene til gode.

Ingen følger reglene

Når Finanstilsynet undersøkte hvordan de nye reglene fungerer, kom det frem at verdipapirforetakene som mottar returprovisjon i liten grad følger reglene.

– Det ser vi svært alvorlig på. Det er overraskende at foretakene ikke etterlever regelverket som har vært gjeldende siden starten av 2018, sier direktør for avdeling for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy i Finanstilsynet.

Nå vil Finanstilsynet følge opp gjennom tilsyn med flere av foretakene, og se om det er grunnlag for sanksjoner.

– Vi vil også vurdere om det er nødvendig å stramme inn reglene ytterligere, for eksempel ved å foreslå et forbud mot returprovisjon, sier Bellamy.

Tilsynet har sendt ut brev til alle foretakene, med streng beskjed om å etterleve reglene. De har også fått en veiledning og klargjøring av hvordan de skal forstå reglene. Bellamy mener likevel reglene har vært helt tydelige fra start.

– I lys av undersøkelsen har vi måttet kommentere dem, men å si at de ikke har forstått reglene holder ikke. Det har vært klart hele tiden at dette skal etterleves.

– Har det vært mer lønnsomt for foretakene å overse reglene enn å følge dem?

– Det er klart at for noen foretak utgjør returprovisjon en god del inntekter. Men jeg vil ikke spekulere i hvorfor de ikke har fulgt reglene, sier Bellamy. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.