I et ferskt vedtak fra Finanstilsynet kommer det frem at den erfarne aksjetraderen Atle Sandvik Pedersen (56) får et overtredelsesgebyr på hele fem millioner kroner for å ha brukt sitt eget investeringsselskap til å handle aksjer med seg selv.

– Dette er det største overtredelsesgebyret Finanstilsynet har ilagt en investor, sier seksjonssjef Thomas Borchgrevink til DN.

Finanstilsynet mener Pedersen har forårsaket kursutvikling i aksjer gjennom egenhandlene sine.

«Det dreier seg om et stort antall tilfeller av overtredelser av forbudet mot markedsmanipulasjon hvor det i tillegg er handlet for svært store beløp. Overtredelsen er egnet til å villede markedet og markedsaktørene, og svekke tilliten til verdipapirmarkedet,» skriver blant annet tilsynet når det argumenterer for gebyrstørrelsen.

Finanstilsynet betegner overtredelsen som «grov,» og understreker at den har «pågått over lang tid».

«Egenhandelen som Pedersen har stått for, har vært av et så stort omfang at det er egnet til å forstyrre de legitime markedsmekanismene vesentlig», står det i brevet fra Finanstilsynet, som er signert avdelingsleder Anne Merethe Bellamy og seksjonssjef Borchgrevink.

I brevet vises det til verdipapirhandelslovens paragraf om forbud mot «markedsmanipulasjon og forsøk på markedsmanipulasjon».

Uenig i tolkning

– Jeg er uenig i hvordan dette er tolket av tilsynet. Jeg har bare kopiert hvordan hedgefond og investeringsbanker som trader aktivt på børsen via algoritmer og alle mulige markedsplasser, inkludert «dark pools,» handler når de bruker ulike kontorer i de forskjellige investeringsbankene, som ofte er lokalisert i London, sier Pedersen til DN.

– Utover det har jeg ingen kommentar.

Han har foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt han vil klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket, som er datert 20. mars, er mottatt.

I vedtaket heter det at Pedersen har opplyst til tilsynet at han fra 2017/2018 innså hvorfor så store volum handles i sluttauksjonen.

«Han opplyser at dette i stor grad gjøres av store profesjonelle aktører som bruker sluttauksjonen til å justere aksjer inn på riktige kontoer,» skriver tilsynet, og legger til: «Han sier at han aldri bevisst har drevet noen form for markedsmanipulasjon slik han har tolket reglene.»

Finanstilsynet skriver videre at Pedersen mener han «aldri har påvirket kursen i aksjen, men bare fulgt flyten i aksjen den aktuelle dagen». At han viser til at han har benyttet algoritmer i handelen, får ikke gjennomslag hos Finanstilsynet, som understreker at disse handlene ikke omhandles av denne saken.

Handlet med seg selv for 5,2 mrd.

Finanstilsynet har blant annet tatt utgangspunkt i Pedersens handel i Rec Silicon, en aksje som i perioder gjennom fjoråret hadde meget høy handel. Grunnet den høye omsetningshastigheten har Rec Silicon vært en favoritt blant aksjetradere fordi det øker sannsynligheten for å komme seg fort inn og ut av posisjoner.

I perioden fra 1. mars 2021 til og med 1. desember i fjor har tilsynet funnet 5667 handler der Pedersens investeringsselskap Dichesbuen står på den ene siden av handelen og Pedersen personlig står på den andre siden av aksjekjøpet eller -salget, og der disse har utgjort over ti prosent av dagsomsetningen i aksjene. På enkeltdager «utgjør handelen mellom Pedersen og Dichesbuen mer enn 25 prosent av det totale dagshandelsvolumet i Rec Silicon på markedsplasser i EØS», skriver tilsynet. Tilsynet slår videre fast:

«Disse transaksjonene er et resultat av at Pedersen og Dichesbuen har lagt inn ordre som matcher på motsatt side av ordreboken.»

I volum er de 5667 transaksjonen på 5,17 milliarder kroner. Av handlene er 4550 utført i Rec Silicon-aksjen. Neste på Pedersens liste er riggselskapet Borr Drilling med 473 handler.

Seksjonssjef Thomas Borchgrevink ved Finanstilsynet.
Seksjonssjef Thomas Borchgrevink ved Finanstilsynet. (Foto: Gorm K. Gaare)

Når det gjelder størrelsen på gebyret, sier tilsynet at det blant annet har lagt vekt på at «Pedersen har utvist grov uaktsomhet,» og at han ved minst to anledninger, i 2019 og 2022, var blitt gjort oppmerksom på at egenhandel kan utgjøre markedsmanipulasjon. «Til tross for dette har han fortsatt med denne aktiviteten,» skriver tilsynet.

Tilsynet legger også vekt på Pedersens «finansielle styrke.» Investoren hadde i 2021 en ligningsformue på 55 millioner kroner, men tilsynet påpeker at denne reelt sett er høyere, gitt formuesrabatten på aksjer.

«Det er likevel viktig å understreke at Finanstilsynet ikke har påvist at Pedersen har hatt vinning av sin egenhandel,» skriver tilsynet.

«Finanstilsynet legger for øvrig til grunn at denne type egenhandel (…) opphører. Finanstilsynet vil overvåke og eventuelt følge opp slik handel,» skriver tilsynet i vedtaket.

At Finanstilsynet har rådet over denne saken skyldes nye regler, forklarer for øvrig Borchgrevink.

– Ved innføring av markedsmisbruksforordningen i 2021 fikk Finanstilsynet kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på forbudet mot markedsmanipulasjon. Slike saker ble tidligere anmeldt, og var da kun gjenstand for straffeforfølgning, opplyser han.

Handler mer ute enn hjemme

I et intervju med DN i fjor uttalte Pedersen at han handlet utelukkende i noterte selskaper av en viss størrelsen og ikke minst aksjer som var likvide. Han ga samtidig inntrykk av å være mer aktiv i internasjonale aksjemarkeder enn Oslo Børs.

Til Finanstilsynet har 56-åringen opplyst at han har handlet aktivt i over 20 år, og at han legger inn alle ordre selv. Imidlertid har han gjennom investeringsselskapet benyttet Pareto Securities som megler, mens han har benyttet Nordnet som megler for sine personlige handler. Investeringsselskapet Dichesbuen hadde i 2021 en egenkapital på drøyt 27 millioner kroner, etter at det året før hadde et årsresultat på 28 millioner kroner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.