Det er foreløpig ikke klart hva underdekningen betyr for pensjonen til de rundt 20.000 kundene i Silver.

– Det er ikke dekning for forsikringsforpliktelsene slik det foreligger. Det er det lave rentenivået som er hovedårsaken til at virkelig verdi av kundens fordringer er vurdert som høyere enn tidligere, sier administrerende direktør Bjørn Østbø.

Flere vil overta Silver

Mange av kundene i Silver har fripoliser med en garantert rente på i gjennomsnitt 3,7 prosent. Det er «vesentlige høyere enn observerbare relevante markedsrenter», skriver administrasjonsstyret i Silver i rapporten som ble sendt til Finanstilsynet i forrige uke. 

Siden mars har kundene i Silver fått halvert utbetalingene sine fra selskapet. Det er imidlertid usikkert hvor store tap kundene kommer til å få når administrasjonsstyret har jobbet ferdig. Det kommer an på hvor stor rabatt et eventuelt overtagende selskap vil forlange.

 

Håper på avtale i høst

Ifølge rapporten har «flere selskaper har uttrykt interesse for å overta alle eller deler av forsikringsselskapet». 

– Administrasjonsstyret vil konsentrere det videre arbeidet mot å få frem en avtale om overføring av forsikringsporteføljene til et eller flere andre livsforsikringsforetak. I forbindelse med en slik overføring kan forsikringskravene måtte settes ned så langt det viser seg nødvendig for at et annet selskap skal være villig til å overta forpliktelsene. Det kan også være aktuelt å omgjøre alderspensjonsdelen av fripoliser med kontraktsfastsatte ytelser til investeringsvalgkontrakter, sier leder i administrasjonsstyret Sven Iver Steen.

Steen sier at de håper på å ha fått på plass en avtale med annet livsforsikringsselskap i løpet av høsten, og at kundene blir overført til det selskapet innen året er omme. 

Vil omgjøre betaling

Administrasjonsstyret jobber for å hanke inn mer penger som kan komme Silvers kunder til gode. Ifølge rapporten, forsøker Administrasjonsstyret å få tilbake penger fra «flere tjenesteleveranser» som ble betalt rett før selskapet ble satt under offentlig administrasjon. Det oppgis ikke hvilke leverandører dette er. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Nå må vi gjøre noe med fripolisene dnPlus
Sætre: – Dette kommer til å gi oss god avkastning
Dette er Statoils nye Hololens briller, som blant annet gjør det mulig å plassere virtuelle objekter i den virkelige verden.
01:16
Publisert: