I september 2019 gjennomførte Finanstilsynet en kontroll av Danske Banks arbeid mot hvitvasking, der hovedformålet var å gjennomgå filialens styring og kontroll av risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering.

Kontrollen ble gjennomført i forbindelse med at Norge i 2018 vedtok ny lov om hvitvasking, og det blir konkludert med at banken ikke har vært flinke nok til å etterleve kravene som fastsettes av denne loven.

– De siste årene har vi tatt mange initiativ for å forbedre vår innsats mot økonomisk kriminalitet, men dessverre har vi ikke lyktes helt i å tilpasse oss den nye lovgivningen i Norge, sier Trond Mellingsæter, sjef for Danske Banks virksomhet i Norge, i en pressemelding onsdag kveld.

«Store mangler»

I oppsummeringen av rapporten er ikke Finanstilsynet nådige i sin omtale av tilstanden ved Danske Bank.

«Finanstilsynets vurdering er at filialen, totalt sett, har hatt store mangler i etterlevelsen av undersøkelse- og rapporteringsplikten, både i rutineverk og faktisk etterlevelse.»

Tilsynet trekker også frem at det ikke har vært tilstrekkelige rutiner for å påse at en rapportert kunde får en annen oppfølging enn rapportering.

Rutineverket i Danske Bank, mener Finanstilsynet, har vært utformet på en måte som gir risiko for brudd på avsløringsforbudet.

«Kritikkverdig»

Underveis i kontrollen har Danske Bank erkjent at planlegging av implementering av den nye hvitvaskingsloven kom for sent i gang. Dette tas også opp i rapporten.

«Finanstilsynet finner det kritikkverdig at filialen – når den har vært kjent med at det er svakheter i etterlevelsen – ikke tidligere har iverksatt analyser og planer for å påse at filialen etterlever norsk hvitvaskingslov».

Overordnet mener Finanstilsynet det virker som at Danske Bank har valgt å forholde seg til hovedkontoret i Danmarks direktiver og tidsskjema for gjennomføring, fremfor etterlevelse av gjeldende norsk lov.

Implementerer 35 punkter

Mellingsæter opplyser at Danske Bank har planlagt og implementert 35 konkrete tiltak som imøtekommer Finanstilsynets hovedfunn. Av disse er 21 punkter fullført, heter det i meldingen.

De nye tiltakene vil påvirke flere kunder.

– Både bedrifter og privatkunder, da kravene til opplysninger og dokumentasjon vil øke, sier han.

I pressemeldingen trekker Danske Bank frem følgende tre tiltak:

  • Økt innsats for å samle inn gyldig identifikasjon og oppdatert Kjenn din kundeinformasjon for alle kunder.
  • Styrking av den lokale organisasjonen for bedre styring og kontroll og etterlevelse av lokalt lovverk, inkludert ny ledelse av anti-hvitvaskområdet i Norge.
  • Store investeringer for å styrke rammeverket for risikovurdering, scoringsmodell, transaksjonsovervåkning og andre oppgaver, formelt ledet av Danske Banks globale organisasjon.

Banken får imidlertid kritikk for ikke å ha gjennomført alle tiltakene ennå.

«Finanstilsynet finner det kritikkverdig at filialen, selv etter korrespondanse om situasjonen før, under og etter tilsynsbesøket, fortsatt legger til grunn at rettingsarbeidet ikke vil være gjennomført før slutten av 2020.», heter det i rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.