DNBs datterselskap DNB Næringsmegling er ilagt et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner av Finanstilsynet, ifølge en melding tirsdag.

I desember 2018 gjennomførte Finanstilsynet et stedlig tilsyn i en rekke foretak i næringsmeglerbransjen, deriblant DNB Næringsmegling. Tilsynet skulle sjekke etterlevelse av hvitvaskingsreglene.

Tilsynet tok ikke sikte på å avdekke konkrete tilfeller av hvorvidt hvitvasking hadde funnet sted, men hvorvidt kontrollrutiner og opplæring av ansatte var så svake at de brøt med reglene.

Svaret var ja i mange tilfeller.

– Hos syv av foretakene ble det avdekket så alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket at Finanstilsynet har besluttet å ilegge disse overtredelsesgebyr, heter det i meldingen fra Finanstilsynet.

Grove brudd hos DNB

Totalt deler Finanstilsynet nå ut 1,3 millioner kroner i bøter til syv eiendomsmeglerforetak. Boten til DNB Næringsmegling på 300 000 kroner er aller størst.

I vurderingen av hvor stor bot DNB skulle få, har Finanstilsynet lagt vekt på blant annet at eiendomsmeglerne trolig har spart penger på de svake rutinene, og på at lovbruddene innen kontrollrutiner, opplæring, risikovurdering og rutiner var «grove». I tillegg har tilsynet lagt vekt på DNBs betalingsevne.

– Vi tar tilbakemeldingene fra Finanstilsynet på stort alvor. Det siste halvåret har vi innført en rekke tiltak som skal styrke antihvitvaskingsarbeidet i selskapet. Per i dag har vi iverksatt tiltak som svarer opp de mangler som ble påpekt av tilsynet, sier administrerende direktør Anne Helene Mortensen i DNB Næringsmegling i en melding.

Stikkprøver

I kontrollen med det som totalt var ni meglerforetak, har Finanstilsynet både kontrollert hvilke rutiner foretakene hadde «på papiret», og stikkprøve-sjekket flere eiendomssalg som allerede var gjennomført.

Da fant tilsynet flere feil:

  • Hos DNB Næringsmegling sjekket tilsynet fem enkeltsaker. I disse stikkprøvekontrollene ble det avdekket åtte tilfeller hvor reelle rettighetshavere ikke var kontrollert. I tre tilfeller var det andre enn kjøperen selv eller kjøperens bank som hadde betalt inn deler av kjøpesummen. Slike innbetalinger fra tredjeparter må undersøkes nærmere, ifølge reglene – og ifølge DNBs egne rutiner. Finanstilsynet kommenterer funnene slik: «Basert på funnene i stikkprøvekontrollen, la Finanstilsynet til grunn at foretakets ansatte ikke fulgte foretakets rutiner i oppdragsgjennomføringen, hverken knyttet til kontroll av reelle rettighetshavere eller kontroll av at det er kjøper som innbetaler kjøpesum.»
  • Hos Kristiansands-meglerne Sædberg & Hodne var arbeidsrutinene «svært begrenset», ifølge Finanstilsynet. Der manglet det dokumentasjon på at reelle rettighetshavere var kontrollert, og ett tilfelle av at en tredjepart hadde betalt inn deler av kjøpesummen. Eiendomsmeglerne mente at kontrollene var gjennomført, selv om dette ikke kunne dokumenteres – men ble ikke hørt av Finanstilsynet.
  • Hos landsbrukseiendomsmeglerne i Koppang-Landbruk og Næringsmegling ble det funnet flere tilfeller av at eiendommer var solgt uten at antikviteter og utstyr som fulgte med eiendommene var dokumentert verdivurdert, og flere tilfeller av at gjenstandene var spesifisert i noen avtale. Slike undersøkelser er viktige fordi meglerne har plikt til å kontrollere om kjøpesummen fremstår normal, bemerket tilsynet.

Bøtene

Her er bøtene eiendomsmeglerne fikk:

  • DNB Næringsmegling: 300 000 kroner
  • Bolig- og Næringsmegler Næring: 100 000 kroner
  • Eiendomsmegler Haugesund: 100 000 kroner
  • Næringsmegleren Sædberg & Hodne: 200 000 kroner
  • Norion Næringsmegling: 200 000 kroner
  • Q4 Næringsmegling: 200 000 kroner
  • Koppang-Landbruk og Næringsmegling: 200 000 kroner

Erkjenner for svake rutiner

Gunnar Sædberg hos Næringsmegleren Sædberg & Hodne sier Finanstilsynets kritikk i hovedsak handler om manglende dokumentasjon.

– Som vi har redegjort overfor Finanstilsynet, mener vi at vi har etterlevd intensjonene bak regelverket, men dokumentasjonsrutinene har åpenbart vært for svake, skriver han til DN.

– Tilsynets merknader har vi tatt på største alvor og umiddelbart etter tilsynet ble det igangsatt arbeid med forbedring av rutinene, dokumentasjon og risikovurderinger slik at dette blir i tråd med de merknader som tilsynet har hatt.

Også daglig leder Pål Lauritzen i Koppang-Landbruk og Næringsmegling sier at de har gått igjennom rutinene og gjort tiltak for å styrke antihvitvaskingsarbeidet.

Knut Efskin, daglig leder i Norion Næringsmegling, sier de bøyer seg for vedtaket og at de har hyret advokatfirmaet Wiersholm for å hjelpe dem med å lage rutiner og en overordnet plan for kontroll.

– Vi må bare innrømme at de rutinene ikke var gode nok på det tidspunktet vi hadde tilsyn, sier han.

DN har tirsdag ikke lyktes i å få kommentarer fra Q4 Næringsmegling, Eiendomsmegler Haugesund og Bolig- og Næringsmegler Næring. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.