Bankene Bluestep og Fornebu Sparebank er blitt pålagt av Finanstilsynet å skjerpe sin innsats mot hvitvasking. Det kommer frem i to av flere tilsynsrapporter som ble publisert onsdag kveld på tilsynets nettside.

Finanstilsynets vurdering er at Bluesteps antihvitvaskingsarbeid er mangelfullt på flere områder, særlig når det gjelder innskuddskunder. Banken blir derfor pålagt å skjerpe rutinene for risikovurderingen av mulig hvitvasking og terrorfinansiering, samt å bedre overvåkningen av transaksjoner, og for måten de klassifiserer kundenes risiko.

Dersom Bluestep ikke gjennomfører de pålagte endringene innen 9. august i år kan selskapet risikere å måtte betale bot.

For Fornebu Sparebank gjelder mye av det samme. Banken pålegges å bedre rutiner for å vurdere hvilken risiko den enkelte kunde utgjør, samt hvordan fange opp og følge opp mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.

Tilsynet etterspør at bankens rutiner må kunne være enkle for de ansatte å følge i arbeidshverdagen.

For Fornebu Sparebank er fristen for gjennomføring av endringer satt allerede 30. juni.

Bankene har mulighet til å klage på vedtakene innen tre uker etter at de er mottatt. Begge tilsynsrapportene er datert 31. mai.

Bluestep: – Har kommet langt

Oslo-basert Bluestep er en filial av et svensk morselskap. Erik Walberg Olstad, som leder den norske virksomheten, sier banken tar tilsynets rapport til etterretning.

– Vi tar rapporten fra Finanstilsynet til etterretning og har kommet langt i arbeidet med å forbedre de områdene de har påpekt. Arbeidet med å styrke bankens anti-hvitvaskingsarbeid er et kontinuerlig arbeid som er blitt høyt prioritert både før og etter tilsynet, sier han i en epost onsdag kveld.

Banker med god lønnsomhet

Lysaker-baserte Fornebu Sparebank hadde i 2020 et driftsresultat på 29,7 millioner kroner etter en omsetning på 81,5 millioner.

Bluestep Norge har ikke lagt frem sine tall for 2020 ennå. Selskapet hadde i 2019 et driftsresultat på 117 millioner kroner etter omsetning på 468 mill.

Banken tilbyr blant annet boliglån og andre løsninger til kunder som sliter med å få finansiering i de store, tradisjonelle bankene.

Foruten de to nevnte bankene, mener Finanstilsynet at Bank2 har brutt loven med lånevirksomheten sin.» Finanstilsynet vurderer at banken i stor utstrekning har drevet sin utlånsvirksomhet i strid med boliglånsforskriften,» heter det i en tredje tilsynsrapport som kom onsdag.

Tilsynet legger imidlertid til at Bank2 i ettertid har endret sine retningslinjer for boliglån.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.