I forbindelse med Finanstilsynets forslag til Finansdepartementet om innstramning av boliglånsforskriften, pirker Tilsynet også bort i billån og andre uregulerte lån.

Etter at forbrukslån nylig ble regulert, er lån til bil, båt og andre forbruksvarer det siste som står igjen.

Dette skriver Finanstilsynet i forslaget til Finansdepartementet:

«Både lån med pant i bolig og usikret kreditt er nå forskriftsregulert. Lån med annen sikkerhet enn bolig (billån mv.) er ikke regulert, og det er en fare for at dette markedet vil vokse sterkt og tiltrekke seg sårbare låntagere. Finanstilsynet vil vurdere behovet for å forskriftsregulere lån med annen sikkerhet enn bolig, og eventuelt komme tilbake med forslag.»

Lettere på kort sikt

Direktør for personmarked Endre Jo Reite i BN Bank mener myndighetene er redde for at utsatte husholdninger kan la seg friste til å ta opp store billån som de egentlig ikke har råd til.

I dag er det slik at en kjøper kan ta opp billån når man typisk kjøper en ny bil. Bilforhandlerne pusher aggressivt slik finansiering til meget lave renter, helt ned mot én-to prosent, for å selge biler.

Reite sier det i dag er helt opp til bilselger og finansieringsselskapet bilforhandleren samarbeider med å vurdere kredittrisikoen, altså om de tror kjøper vil være i stand til å betjene lånet.

– Det betyr at bilselger vil være villig til å strekke seg langt med tanke på risiko, sier Reite.

Hvis billånet misligholdes, og pantet i bilen ikke dekker lånet ved tvangssalg, kan kreditor også kreve tvangssalg av annen eiendom, som for eksempel en bolig, for å betale lånet.

Med innstramninger i boliglånsforskriften vil også bilkjøpere som eier bolig, og som har strukket strikken for langt med boliglånet, ha mer ledig sikkerhet i boligen.

– Kreditor kan gå løs på boligen, og strammere boliglånsforskrift reduserer risikoen for utstedere av billån, sier Reite.

Det er i dag ikke mulig å pantsette bil etter kjøpstidspunktet for nye låneopptak, så her har man ikke noe å frykte.

Vanskeligere på sikt

Men hvis myndighetene bestemmer å regulere billån og lignende vil man sannsynligvis unngå den utlånsveksten Finansdepartementet frykter.

Detaljene i en eventuell regulering av denne type lån er ikke kjent, og ligger et stykke frem i tid.

– En regulering kan beskytte utsatte husholdninger. Dersom en husholdning ligger med en samlet gjeld på rundt fem ganger inntekt, så vil det være en stor økonomisk belastning å påta seg et billån eller andre forpliktelser i tillegg, uavhengig av om de er innenfor det regulerte området, eller andre typer lån, sier Reite.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.