Finanstilsynet la onsdag frem en rapport der tilsynet har undersøkt hvordan finansforetakene etterlever retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån.

– Resultatene fra undersøkelsen viser at et stort flertall av foretakene til nå ikke har kommet langt nok i gjennomføringen av retningslinjene, skriver Finanstilsynet i en pressemelding.

I undersøkelsen har 132 finansforetak rapportert inn tall. Til sammen har disse bankene mottatt nær 1,3 millioner lånesøknader i analyseperioden som er fjerde kvartal 2017, hvorav drøyt 300.000 ble innvilget.

Blant de søknadene som ble innvilget viser Finanstilsynets rapport at nær 108.000 var i avvik med ett eller flere av kravene i retningslinjene. Dette betyr at over 35 prosent av forbrukslånene som ble innvilget brøt med Finanstilsynets retningslinjer.

Peker på hverandre

Finanstilsynet skriver i sin rapport at det er tegn til at finansforetakene forsøker å utsette implementeringen av de nye retningslinjene for å få et konkurransefortrinn, og at bankene peker på hverandre når det gjelder regelbrudd.

– Mange foretak som rapporterer avvik, begrunner dette med at andre foretak heller ikke følger retningslinjene. Dette er ikke en akseptabel begrunnelse. Foretakene er, uavhengig av hva andre foretak gjør, ansvarlig for egen virksomhet, skriver Finanstilsynet i meldingen.

Videre slår tilsynet fast at det forventer at alle finansforetakene etterlever de nye retningslinjene.

«Bryter bevisst reglene»

Mange av finansforetakene har klaget til Finanstilsynet om at ulik og manglende gjennomføring av retningslinjene har medført urettferdig konkurranse bankene imellom.

– Gjennomføringen varierer fra fullstendig gjennomføring til helt manglende gjennomføring. Dette er svært uheldig da det skaper ulike konkurransevilkår, skriver Finanstilsynet i sin rapport.

Tilsynet konstaterer i rapporten også at «mange foretak bevisst bryter kravene som er fastsatt».

– Det er spesielt kravene til avdrag og løpetid som ikke følges av mange foretak, skriver Finanstilsynet.

Vil ha klarere regler

Finanstilsynet påpeker at mange av bankene selv oppga at de ikke var i mål med gjennomføringen da undersøkelsen ble foretatt. Det ser ifølge tilsynet ut til at de fleste vil være ferdig med implementeringen i løpet av første halvår 2018, men noen oppgir også at de ikke vil være i mål før i neste år.

– Finansforetakene ønsker videre klare regler for avvik fra kravene. Mange mener det er behov for å avvike ut fra de ulike behov kundene har. En maksimal avviksprosent, på samme måte som for boliglån, vil da gjøre konkurransesituasjonen lik for foretakene, skriver Finanstilsynet i sin rapport.

Flere banker har ifølge tilsynet også fremmet ønske om at disse kravene blir fastsatt i en forskrift slik at det blir enklere å sanksjonere de som bryter reglene. (Vilkår)

-Det kommer et nytt navn på toppen av Swix
Investeringene i Swix Sport skifter navn. Ferd-eier Johan H. Andresen tror ikke en handelskrig vil svekke salget av norske varer utenlands.
02:37
Publisert: