Finanstilsynet har vært på besøk hos forbrukslånsbankene for blant annet å kartlegge bankenes utlånspraksis. I en fersk melding fra tilsynet får forbrukslånsbankene solid refs.

Tilsynene avdekket blant annet mangler ved bankenes kredittvurdering. Ved vurderingen av kundenes betjeningsevne, tok ikke bankene hensyn til alle relevante utgifter eller de undervurderte utgiftene til livsopphold. I mange tilfeller ble heller ikke retningslinjenes forutsetning om fem års avdragstid for nedbetalingslån fulgt.

– Kunder som i henhold til Finanstilsynets retningslinjer ikke burde fått forbrukslån, fikk likevel inn­vilget lån, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Tilbød høyere lån

Tilsynene avdekket også at flere av bankene underveis i en søknadsprosess aktivt tilbyr kunder høyere lån enn det de opprinnelig søkte om, noe som etter Finanstilsynets vurdering ikke er i tråd med god forretningsskikk.

I meldingen skriver tilsynet at det er viktig at bankene foretar gode kredittvurderinger og ikke gir utlån utover det kunden faktisk har søkt om.

«Finanstilsynet er bekymret for utviklingen i mislighold i bankenes utlånsporteføljer», heter det i meldingen.

– Utviklingen viser at en betydelig andel av bankenes kunder selv i gode tider får problemer med å betjene lånene bankene innvilger, sier Baltzersen.

Kan forsterke eventuelt tilbakeslag i norsk økonomi

Selv om omfanget av forbrukslån fortsatt utgjør en liten andel av husholdningenes samlede gjeld, mener Finanstilsynet at veksten av forbrukslån er såpass sterk at den faktisk bidrar til å øke husholdningenes sårbarhet i så stor grad at det vil forsterke effekten av et eventuelt tilbakeslag i norsk økonomi.

«Etter Finanstilsynets vurdering, er det betydelig tapsrisiko knyttet til bankenes virksomhet. Flere av bankene har omfattende virksomhet i utlandet og planlegger å ekspandere ytterligere. Høy utlånsvekst og satsing i markeder utenfor Norge bidrar, i tillegg til økt risiko for utlånstap, til operasjonell risiko», skriver Finanstilsynet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.