Jan Petter Sisseners selskap Sissener as er ilagt en bot på 20.000 kroner for å ha brutt rapporteringsplikten for netto shortposisjoner i aksjer ved å ikke ha oppretthold tidsfristen i verdipapirhandelloven. Det kommer frem i et brev fra Finanstilsynet datert 26. august, som nettstedet Finanswatch omtaler.

– Vi har lagt oss flate. Vi var rundt 12 timer forsinket med rapporteringer. Det var helt ekstraordinære omstendigheter som var grunnen til forsinkelsen, sier Sissener til Finanswatch.

Selskapet skriver til tilsynet at «bakgrunnen for den forsinkede rapporteringen av posisjonen var at det var første gang foretaket fikk en rapporteringspliktig shortposisjon, samtidig som det var en krevende intern prosess knyttet til en ansatt i selskapet».

Sissener as er et forvaltningsselskap for verdipapirfond. Gjennom selskapet styrer Sissener og hans forvalterteam fondene Sissener Canopus og Sissener Corporate Bond Fund. Regnskapet for 2019 viste et resultat før skatt på 30 millioner kroner. Det er over en tredobling fra året før.

Sissener er også på eiersiden i en rekke børsnoterte selskaper både i Norge og utenlands.

Sissener as mener en advarsel ville vært tilstrekkelig i saken, men Finanstilsynet holder fast på at de objektive vilkårene for bruk av gebyr er oppfylt.

– Finanstilsynet har ingen grunn til å tvile på foretakets forklaring om årsaken til forsinkelsen, men har likevel kommet til at disse grunnene ikke unnskylder forsinkelsen, og at det ikke var tatt tilstrekkelige forholdsregler i tråd med de kravene som må kunne stilles til en profesjonell aktør for å sikre at rapportering skjer til rett tid og med rett innhold, skriver tilsynet i sitt brev, ifølge Finanswatch.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.