Vedtaket er gitt oppsettende virkning.

- Vedtaket vil derfor ikke iverksettes før klagefristens utløp, opplyser Finanstilsynet.

Tilsynet, som har i oppgave å tilse at banker, meglerhus og andre finansinstitusjoner overholder lover og regler, gjennomførte i desember 2015 to stedlige tilsyn hos Nordic Securities, og har siden vært i prosess med foretaket. 

Vil ikke kommentere

DN har forsøkt å komme i kontakt med hovedeier Erik Egenæs i morselskapet The Nordic Group, men han har ikke besvart gjentatte henvendelser. Daglig leder Rune Bjørneset i Nordic Securities vil ikke gi en kommentar, men sier i en pressemelding at selskapet vil anke.

– Det er opplagt at vedtaket fra Finanstilsynet er svært alvorlig for oss. Vi skal nå bruke den nærmeste tiden til å studere tilsynsrapporten i detalj. Vi har allerede fått innvilget utsatt iverksettelse av vedtaket frem til klagefristens utløp, og vi har varslet at vi vil påklage vedtaket, sier Bjørneset i pressemeldingen.

- Alvorlige og systematiske brudd

I et brev sendt Nordic Securities 5. januar konkluderer tilsynet:

«Finanstilsynet finner at de forhold som er omtalt i det foregående, representerer så alvorlige og systematiske brudd på bestemmelser i verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter at vilkårene for å tilbakekalle Foretakets tillatelser til å yte investeringstjenester er til stede, jf. vphl. § 9-4 (1) nr. 4. Finanstilsynet har i denne vurderingen lagt særlig vekt på at overtredelsene representerer en alvorlig svekkelse av den tillit markedsaktører generelt, og forbrukere spesielt, skal kunne ha til verdipapirforetak». (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.