I et brev fra Finanstilsynet får den anerkjente revisjonsgiganten PwC en kraftig smekk på fingrene, for grove brudd på revisorloven og god revisjonsskikk.

«Finanstilsynet anser pliktbruddet som grovt» og «Finanstilsynet vil følge opp i den løpende tilsynsvirksomheten og vurdere om det er nødvendig med ytterligere tilsynsmessige tiltak,» heter det i brevet med såkalte endelige merknader.

Førte 28,5 millioner feil

Det var i mai i fjor at Finanstilsynet ba PwC om en redegjørelse for revisjonen av det børsnoterte forsikringsselskapet Insr Insurance Group. PwC har vært foretakets valgte revisor for årsregnskapet 2015 og senere.

Navnet på selskapet Insr er sladdet i det offentliggjorte brevet, men regnskapsopplysningene i brevet viser at det er dette forsikringsselskapet det er snakk om.

Bakgrunnen for anmodningen var at Insr hadde avdekket vesentlige feilføringer i tidligere perioder. Finanstilsynet skriver at feilføringene i regnskapet var på totalt 28,5 millioner kroner og knyttet seg til mellomværende med andre forsikringsselskaper. Feilene ble rettet i 2018-regnskapet.

Skulle tatt forbehold

PwC hadde gitt såkalt negativ konklusjon, og tatt forbehold om at ledelsen ikke hadde sørget for ordentlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i regnskapet i 2015. Året etter snudde revisjonsgiganten, og ga grønt lys.

– Revisor skulle ha videreført den negative konklusjonen fra tidligere år, skriver Finanstilsynet.

I tillegg mener tilsynet at PwC skulle tatt forbehold om verdsettingen av et krav (en fordring) i regnskapet.

– Når revisor har konkludert negativt på samme attestasjon tidligere år, gir revisjonsberetningen for 2017 allmennheten grunn til å tro at ledelsen har rettet på forholdet, noe som ikke var tilfellet, heter det fra Finanstilsynet.

– Spesielt underlig

Professor Finn Kinserdal er leder for avdelingen for regnskap ved Norges Handelshøyskole.

– Det er sjeldent at et av de store revisjonsselskapene får kritikk for grovt brudd, sier Kinserdal.

Han forteller at PwC har påpekt manglende avstemming og svak internkontroll i revisjonsberetningen i 2015, og påpeker at dette også er sjeldent for et børsnotert selskap som Insr.

– Da fremstår det spesielt underlig at ikke alarmklokkene ringte i 2016 og 2017 både hos revisoren og ledelsen i PwC og at forbeholdet ikke ble gjentatt. Det er dette Finanstilsynet særlig påpeker, sier Kinserdal.

Strenge krav til regnskap

Finanstilsynet understreker at Insr er et børsnotert foretak, underlagt strenge lovfastsatte krav til foretaksstyring og soliditet. Virksomheten er ansett som så samfunnsviktig at den er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Dette tilsier at valgt revisor må utvise en særlig aktsomhet i de vurderingene som skjer gjennom revisjonsprosessen for å sikre at rollen som allmennhetens tillitsperson ivaretas på en forsvarlig måte.

Henrik Haakestad Lervold i Pwc ønsker ikke å kommentere saken.
Henrik Haakestad Lervold i Pwc ønsker ikke å kommentere saken. (Foto: pwc)

– Vi forholder oss til Finanstilsynets konklusjoner og har ingen kommentarer til selve saken utover hva som er referert i brevet fra Finanstilsynet, skriver markeds- og kommunikasjonsdirektør Henrik Haakestad Lervold i PwC i en epost.

PwC har til Finanstilsynet opplyst at det var betydelig bedring i bokføringen i Insr, men at det er enig i at konklusjon med forbehold burde vært opprettholdt i revisjonsberetningen for 2017, ifølge merknadsbrevet fra Tilsynet. Når det gjelder verdsettelsesvurderingen av den andre regnskapsposten, har PwC svart Tilsynet at det «kunne vært utvist større profesjonell skepsis i vurderingen av fordringsposten», og at den kunne vært klassifisert som en «særskilt risiko».

Insr vil ikke kommentere

Finansdirektør Hans Petter Madsen i Insr vil heller ikke kommentere saken, men viser til hva selskapet skrev i årsrapporten for 2018:

«Ledelsen har etter fremleggelsen av foreløpige helårstall avdekket at gjenforsikringsforpliktelsene var undervurdert, som er relatert til feilføringer i 2014 og 2015 for en mindre forsikringsportefølje overtatt fra Landbruksforsikring. Feilføringene ble synlige gjennom innføringen av et forbedret regnskapsverktøy og bedre prosesser for reassuransebokføring. En korreksjon på 28,5 millioner kroner er ført mot egenkapitalen.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.