Finanstilsynet kommer med sterk kritikk av revisjonsselskapene etter å ha gjennomført tematilsyn knyttet til revisjon av friskoler.

– Den konkrete bakgrunnen for tilsynet var en henvendelse fra Utdanningsdirektoratet der de slo fast at de hadde sett eksempler på at revisor ikke gjør jobben sin i revisjonen av friskoler, sier seksjonssjef Kjersti Elvestad i Finanstilsynet.

Friskoler er private skoler som er godkjent etter opplæringsloven og har rett til statsstøtte. Disse skolene mottar årlig rundt fire milliarder kroner i statlige tilskudd og de er derfor underlagt særlovgivning som stiller spesielle krav og plikter til revisor.

– For alle selskaper som er underlagt særlovgivning kreves det særlig aktsomhet fra revisor. De må sette seg inn i lovgivingen og ta med seg særreglene inn i revisjonen, sier Elvestad.

Tilsynet har blant annet som oppgave å passe på at revisorer gjør jobben slik de skal.

– Betydelige mangler

I fjor vår gjennomførte Finanstilsynet 19 stedlige tilsyn ved revisorkontorer i Oslo, Grenland, Trondheim, Kristiansund og Ålesund. Disse 19 revisjonsselskapene er samlet ansvarlig for å revidere rundt 200 friskoler. Dette er nær to tredjedeler av alle de 336 skolene som er godkjent etter friskoleloven.

– Finanstilsynet avdekket betydelige mangler i revisjonsutførelsen for mange av de kontrollerte oppdragene, skriver tilsynet i sin rapport.

– Svak revisjon skyldes i hovedsak at revisor ikke har vært klar over, eller satt seg tilstrekkelig inn i, den særlovgivingen som gjelder for friskoler, slår tilsynet fast.

Finanstilsynet har undersøkt 24 konkrete revisoroppdrag og i over halvparten av disse var det vesentlige mangler i dokumentasjonen av hva revisor har vurdert og kontrollert. Dette er ifølge Finanstilsynet et brudd på sentrale lovkrav.

– God dokumentasjon er helt nødvendig for at Finanstilsynet og andre skal kunne kontrollere at revisjonen er forsvarlig, sier Elvestad.

– Står til stryk

Tilsynet avdekket at revisjonen av friskoler generelt var noe bedre i de store revisjonsselskapene enn i små selskaper.

Blant de 24 oppdragene som ble undersøkt, var det bare i fire oppdrag at kartleggingen av prosesser og internkontroll har vært utført og dokumentert i samsvar med revisorlovens krav.

– Noen av selskapene står til stryk. Dette gjelder selskaper som både mangler dokumentasjon og som ellers ikke ser ut til å ha gjennomført de undersøkelsene som særlovgivingen krever, sier Elvestad.

– I fire av oppdragene var revisors kartlegging og vurdering av prosesser og internkontroll, så mangelfull at Finanstilsynet mener at revisor ikke har hatt et tilstrekkelig grunnlag til å kunne planlegge og utføre tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonshandlinger, skriver tilsynet i sin rapport.

Ifølge Kjersti Elvestad bør tilsynsrapporten være en oppvekker for revisjonsselskapene og hun sier at Finanstilsynet vil følge med for å se om revisorene «skjerper seg». (Vilkår)

– En fullstendig frikobling fra alt annet i livet
Jo Nesbø drar til Krabi i Thailand for å skrive og klatre. – Problemet med å skrive hjemme er at det plutselig kan bli veldig viktig å vaske klær, sier forfatteren.
02:23
Publisert: