Det Frøya-baserte oppdrettsselskapet Måsøval kjøper lakseoppdretteren Vartdal Gruppen. Det kommer frem av en pressemelding onsdag morgen. Transaksjonen verdsetter Vartdal Gruppen til 1,5 milliarder kroner, hvor 1,4 milliarder utgjør oppdrettsvirksomheten og 80 millioner utgjør slakteri og fryseri.

42 kroner aksjen

Transaksjonen er fullfinansiert gjennom gjeldsfasiliteter fra DNB, og et aksjeoppgjør til selger der 4,76 millioner aksjer i Måsøval verdsettes til 42 kroner aksjen.

Daglig leder Ottar Vartdal driver og eier Aqua Farms Vartdal. Han kontrollerer 100 prosent av aksjene i oppdrettsselskapet gjennom investeringsselskapet Vartdal Invest. Det er bevilget et utbytte på 14 millioner kroner i 2019. Regnskapene for de siste syv årene viser at det totalt er tatt ut 74 millioner kroner i utbytte.

– Jeg er tilfreds med å overlate livsverket til Måsøval. Måsøval har gode forutsetninger for å videreutvikle bedriften og arbeidsplassene. Måsøvals eksisterende volum i produksjonsområde fem vil sammen med Vartdal Gruppen sørge for bedre utnyttelse av lokaliteter, smoltanlegg og slakteri når dette etter hvert samordnes, sier Ottar Vartdal.

Tror på økt produksjon

Vartdal Gruppen har i dag fire tillatelser for produksjon av laks i produksjonsområde fem med total tillatt biomasse på 3120 tonn. Selskapet har også egen produksjon av smolt og post-smolt.

Selskapet skriver i meldingen at kjøpet av Vartal Gruppen på sikt vil kunne tilføre Måsøval økt slakting på rundt 6900 tonn i produksjonsområde fem, som kan gi selskapet en samlet produksjon etter oppkjøpet på rundt 9800 tonn årlig i dette området som strekker seg fra Stadt til Hustadvika.

– Med oppkjøpet av Vartdal Gruppen leverer Måsøval på vekststrategien presentert i børsnoteringsprosessen i juni 2021. Dette oppkjøpet styrker vår posisjon i produksjons område fem og støtter vår strategi på flere områder, sier administrerende direktør Asle Rønning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.