Mads Syversens investeringsselskap Florabakkens årsregnskap viser et resultatet før skatt som nær femdoblet seg i fjor fra 2020. Resultatet endte på 49 millioner kroner, opp fra 10,8 millioner kroner i 2020.

Dette er det beste resultatet til selskapet siden 2014. Resultatet før skatt ble da nesten 100 millioner kroner.

Selskapet hadde finansinntekter på nær 50 millioner kroner, og Syversen tok ut et utbytte på 40 millioner kroner.

Gjennom sine selskaper Florabakken og Florabarna eier han cirka 15 prosent av meglerhuset Arctic.

Florabakken hadde en egenkapital på 65,7 millioner kroner ved utgangen av 2021, opp snaue ni millioner kroner fra 2020. Gjelden har doblet seg fra 2020, opp fra 17,7 millioner kroner til 46,5 millioner kroner.

Florabakkens datterselskap Florabarna as gikk med et mindre tap i fjor. Resultatet før skatt endte på minus 1,1 millioner kroner. Det er en markant nedgang fra 2020 der selskapet gikk i pluss med 5,6 millioner kroner.

Syversen har foreløpig ikke besvart DNs henvendelse fredag morgen.

Gir seg som toppsjef

Tidligere i sommer ble det kjent at Mads Syversen går av som administrerende direktør i Arctic, etter 15 år i rollen. Han skal nå ha rollen som arbeidende styreleder for selskapet.

Peter Løvaas, som i dag er leder for virksomhetsområdet Investment Banking & Markets i SEB, blir ny sjef i Arctic. Han begynner i Arctic 1. oktober og tar formelt over i løpet av første kvartal neste år.

Mads Syversen jobbet selv i SEB før han i 2007 startet Arctic Securities sammen med Petter Bakken, Gaute Eie og Anders Eide.

– Min beslutning om å etter hvert gå av som administrerende direktør er et resultat av en lang tankeprosess. Etter 15 år som skipper på Arctic-skuta, synes jeg at det nå er naturlig å overlate roret til en annen. Da vi startet Arctic i 2007, var planen at jeg skulle være administrerende direktør i to år, så ble det 15, sa han før sommeren.

Refs fra tilsynet

I pinsen omtalte DN årsregnskapet til Arctic Securities. Det viste økt omsetning og et resultat før skatt på 412 millioner kroner i fjor, opp fra 333 millioner kroner i 2020. Men, det viste også at Arctic har skrevet ned investeringen i det kriserammede vindmølleselskapet Emergy med 107 millioner kroner.

Arctic Securities har i flere år slitt med at en altfor stor andel av selskapets egenkapital har vært bundet opp i det kriserammede vindmølleselskapet Emergy. I en rapport fra Finanstilsynet som ble offentliggjort i slutten av juni, konkluderte tilsynet med at Arctic har brutt reglene om kapitalkrav i forbindelse med Emergy.

Finanstilsynet iverksatte tilsynet i kjølvannet av flere artikler i DN om meglerhusets eksponering i Emergy, det fallerte vindmølleselskapet.

«Annen regelforståelse»

Syversen og Arctic mente på sin side at «Finanstilsynet har en annen regelforståelse av Arctics tilordning av kreditter og terminkontrakter til handelsporteføljen, enn den selskapet har praktisert».

– Vi har opptrådt konsekvent og transparent i vår tilordning av engasjementer til handelsporteføljen, og mener at den regelforståelsen som er lagt til grunn har vært forsvarlig. Gjennom vår periodiske rapportering av kapitaldekning og store engasjementer, har Finanstilsynet hvert kvartal vært gjort kjent med Arctics langvarige praksis med tilordning av engasjementer til handelsporteføljen, sa Syversen.

– Vi tar til etterretning den regelforståelse Finanstilsynet redegjør for i brevet, og vi vil fremover holde oss til denne ved tilordning av engasjementer oppstått som følge av handelsaktiviteter der Arctic er mellommann, sa han.

Syversen kritiserte også medieomtalen om Arctic Securities eksponering i vindmølleselskapet Emergy.

– Vi merker oss at Finanstilsynet ikke har funnet grunn til å adressere påstander og insinuasjoner i denne medieomtalen når de grundig har undersøkt alle forhold som har vært omtalt. Dette viser at medieomtalen var basert på feilaktige hypoteser og spekulasjoner, sier Syversen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.