Resultatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge i 2016 viser en avkastning på 7,1 prosent, tilsvarende 13,8 mrd. kroner. Det er 1,2 prosentpoeng bedre enn markedet. Markedsverdien utgjorde ved årsskiftet 212,3 milliarder kroner, heter det i en pressemelding fra Folketrygdfondet.

Folketrygdfondet har ansvaret for statens ikke-strategiske investeringer i norsk og nordisk næringsliv. Forvaltningskapitalen var på 212,3 milliarder kroner ved utgangen av 2016, viser rapporten.

Olje og laks

- Bedre utsikter for verdensøkonomien, oppgang i oljepris og rekordhøye laksepriser ga solide resultater for året, sier Olaug Svarva, administrerende direktør i Folketrygdfondet.

Også 2016 ble et godt år for Statens pensjonsfond Norge, med en avkastning for aksjeporteføljen på 10,5 prosent og 2,2 prosent for renteporteføljen. Meravkastningen for aksjeporteføljen var 1,8 prosentpoeng, og meravkastningen for renteporteføljen var 0,3 prosentpoeng.

Gjennomsnittlig

Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var 7,1 prosent i 2016. Dette er om lag på nivå med den årlige gjennomsnittlige avkastningen de siste 10 år, som er 7,2 prosent. Meravkastningen var 1,2 prosentpoeng i 2016. Dette er også på nivå med det årlige tiårssnittet, som er 1,1 prosentpoeng.

- Vi fortsetter å få god uttelling for vår satsing på en aktiv og ansvarlig forvaltning med et langsiktig fokus. Vi bidrar både til god finansiell avkastning for fellesskapet og til verdiskaping i selskapene, sier Olaug Svarva.

Etter å ha nådd en bunn under 30 dollar per fat tidlig i 2016, økte oljeprisen gjennom året. Det bidro til at oljeselskapene steg i verdi, men lav aktivitet fortsatte å prege deler av oljeleverandørindustrien. For selskapene i oppdrettsnæringen fortsatte oppgangen i takt med økte laksepriser.

- Vi kan glede oss over at avkastningen har vært relativt høy over flere år, men verden er omskiftelig, og det kan være krevende å opprettholde en høy avkastning fremover. Innovasjonstakten er rask, forretningsmodeller må justeres og internasjonal politikk er i endring, sier Olaug Svarva i pressemeldingen.

Ved utgangen av 2016 hadde Folketrygdfondet 61,1 prosent av sine investeringer i aksjer, mens de resterende 38,9 prosentene var plassert i rentebærende verdipapirer. Mesteparten av meravkastningen sammenlignet med referanseindeksen stammer fra aksjeinvesteringene, heter det i rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.