Fra Norge stengte ned 12. mars i fjor til 30. juni i år, banket norske aktivt forvaltede fond avkastningen til indeksfondene som følger det brede markedet.

De aktive fondene, der forvalterne analyserer og grubler seg frem til hvilke aksjer de skal satse mer – og mindre – på, fikk i snitt en avkastning på 70,3 prosent, 13,9 prosentpoeng høyere enn indeksfondenes 56,4 prosent. Da er forvaltningskostnadene, som er høyere for aktive fond, tatt med.