DNB ble i Borgarting lagmannsrett ble dømt til å betale rundt 345 millioner kroner i erstatning til 180.000 fondskunder, fordi Forbrukerrådet mente DNB ikke hadde forvaltet kundenes penger aktivt nok.

DNB tapte i lagmannsretten etter først å ha vunnet i tingretten, og storbanken anker altså nå videre til Høyesterett.

Forbrukerrådet mener DNB trenerer

Direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket frykter at saken kan ende opp med fem år i rettsvesenet fra den første saken i tingretten i 2016, hvis Høyesterett tar opp saken. Da snakker man i så fall om fem år før en endelig dom foreligger.

Blyverket legger ikke skjul på at hun mener banken bruker sin økonomiske og juridiske tyngde til å trenere saken.

– Det viser hvor lang tid det tar å få rett når man klager på investeringsprodukter. Denne saken har krevd mye ressurser og tid fra vår side, og det er ganske åpenbart at enkeltforbrukere vanskelig kunne ha kjempet denne kampen på egen hånd. Det tyder på at det er på tide med endring. Finansielle tjenester er for langt unna andre typer varer og tjenester når det gjelder å få prisavslag for et dårlig eller feilpriset produkt, sier Blyverket.

Hun mener DNB bør innse at banken har en dårlig sak, og hun mener dommen i lagmannsretten er krystallklar.

– Det ble slått fast at heller ikke finansforetak kan slippe unna med avtalebrudd. Lagmannsrettens vurderinger står seg fortsatt. Anken endrer ikke det faktum at DNB har solgt et dårlig produkt til en svært høy pris, sier Blyverket.

Hun sier en rettskraftig dom vil gjøre det mulig for Finansklagenemnda og behandle klager på lignende forhold, og vil komme svært mange forbrukere til gode. Direktøren ser frem til å få en endelig avgjørelse på saken.

Blyverket legger til at dette blir andre runde i høyesterett med DNB i denne saken. Den første var for runden var for å få gjort det mulig å kjøre gruppesøksmål.

– Der gikk saken vår vei, og vi håper igjen Høyesterett kommer til en god, prinsipiell avklaring i forbrukernes favør. En avklaring i Høyesterett gir saken mer vekt, og den disiplinerende effekten for finansbransjen blir bare sterkere, sier Blyverket.

DNB hevder prinsipper

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB sier saken er så prinsipielt viktig at banken finner det riktig å anke til Høyesterett.

Even Westerveld i DNB sier banken har tenkt lenge og vurdert nøye før anken til Høyesterett.
Even Westerveld i DNB sier banken har tenkt lenge og vurdert nøye før anken til Høyesterett. (Foto: Nicklas Knudsen)

– Vi vil egentlig helst unngå å forlenge denne saken for kundene våre. Men dette er en sak som er såpass prinsipiell at den fortjener å bli vurdert av Høyesterett. Dessuten har det gjennom to rettsrunder kommet til helt motsatte konklusjoner, sier Westerveld.

Han sier DNB er uenig i dommen fra lagmannsretten som han mener i praksis stiller minimumskrav til risiko, og dermed gjør risiko til et mål i seg selv.

– Det er langt fra gitt at høyere risiko er bra for kundene, det kan slå begge veier. Vi mener best mulig avkastning bør være det viktigste målet, sier Westerveld.

Han påpeker at det aktuelle DNB-fondet gjennom 17 år hadde kjørt samme forvaltningsstrategi, og at det i ti av disse årene hadde gitt meravkastning for kundene.

– Vi ble saksøkt for de fem dårligste årene, sier Westerveld, som mener banken har forvaltet og levert som lovet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.