Borgarting lagmannsrett åpner for at Forbrukerrådet kan gå til gruppesøksmål mot DNB på vegne av 180.000 fondskunder, melder NRK.

Forbrukerrådet mener at 180.000 kunder i tre aksjefond har betalt for en tjeneste de ikke har fått. De ønsker å gå til sak med et totalt krav mot banken på over 690 millioner kroner.

DNB-aksjen falt 1,3 prosent i minuttene etter at rettskjennelsen ble kjent.

Aktivt eller passivt forvaltet?

Noe av stridens kjerne er om DNB Norge og to andre aksjefond ble forvaltet som passive indeksfond eller aktivt forvaltede fond. 

Forbrukerrådet hevder at  fondene ble markedsført som aktivt forvaltet uten at det var reelt. Det vil si at dedikerte forvaltere analyserer aksjene som skal kjøpes og selges.

Før hovedsaken kan komme opp, må det avklares om saken kan fremmes som et gruppesøksmål eller om hver enkelt kunde må kjøre en rettsprosess.

I begynnelsen av januar bestemte Oslo tingrett at Forbrukerrådet får fremme gruppesøksmål mot DNB på vegner av kundene. Banken anket saken til lagmannsretten, som nå mener at saken får gå for retten.

- Rettens kjennelse bekrefter nok en gang at dette søksmålet er godt egnet som gruppesøksmål, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Lagmannsretten avviste DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis. Avgjørelsen gir Forbrukerrådet håp om en reell behandling av saken allerede i år.

- Det er et viktig signal at Lagsmannsretten ikke kommer DNBs ønske om et vingeklippet søksmål i møte. Tvert imot er retten tydelig når den tilbakeviser bankens påstander om at det skal være for store forskjeller på de 180.000 kundene, uttaler Jensen.

Norgeshistoriens største

Gruppesøksmål er en søksmålsform som kan godkjennes dersom flere har tilnærmet like krav på likt grunnlag mot samme motpart. Kravene slås da sammen til ett søksmål.

Kjennelsen er foreløpig ikke rettskraftig, og det gjenstår å se om DNB anker til Høyesterett. Blir kjennelsen stående, er neste steg selve gruppesøksmålet som tar stilling til om aksjefondet var aktivt forvaltet.

Finanstilsynet har tidligere vært kritisk til måten fondene ble forvaltet.

– Vi har innrettet oss etter den kritikken de kom med og gjort ganske omfattende endringer med fondet, har DNBs informasjonsdirektør Even Westerveld tidligere uttalt.

- Da ligger det an til at vi endelig kan gå i gang med det som kan bli norgeshistoriens største gruppesøksmål, sier Jensen

Han mener at utfallet har interesse utover Norges grenser.

- Mange interesseorganisasjoner og myndighetsorganer i utlandet følger saken, både fordi det er stor oppmerksomhet på hvordan fond forvaltes og fordi det er stor interesse om gruppesøksmål som søksmålform, sier Jensen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.