Nordmenns forbruksgjeld skyter i taket og legger ytterligere press på husholdningenes kredittvekst. Bakom ligger skjerpede egenkapitalkrav for boliglån og økt tilbud av profesjonelle forbrukslånsbanker.

"Sterk vekst og aggressiv markedsføring gir grunn til uro", heter det i Finanstilsynets presentasjon av «Finansielle utviklingstrekk 2016» onsdag.

Finanstilsynet vil ha kontroll med at folk ikke tar seg vann over hodet.

- Denne type gjeld utgjør en liten del av husholdningens samlede gjeld, men markedsføres meget aktivt av banker og finansieringsforetak. Det er viktig at foretak som tilbyr dette, har gode rutiner for kredittvurdering av kundene, og at de i sin rådgivning legger vekt på den enkelte kundes langsiktige interesse, sier tilsynsdirektør Morten Baltzersen i en melding onsdag.

Følger ikke retningslinjene

Finanstilsynet fastsatte i vår nye retningslinjer for bankenes fakturering av kredittkort, som blant annet krever at kundens faktura skal vise samlet utestående kreditt. Kredittrammen skal heller ikke økes uten at kunden ber om det. 

"Mange foretak har ikke fulgt retningslinjene. Finanstilsynet har derfor overfor Finansdepartementet foreslått en forskriftsregulering basert på kravene i retningslinjene", heter det i rapporten «Finansielle utviklingstrekk 2016».

Norske husholdninger økte låneopptaket med 6,3 prosent i oktober til 3045 millioner kroner. Det er den høyeste kredittveksten siden september ifjor.

Omdømmerisiko

Tilsynsdirektør Morten Baltzersen påpeker onsdag at forbrukslån utgjør en omdømmerisiko for bankene knyttet til de problemer slike lån kan påføre sårbare enkeltpersoner. 

Samtidig advarer han mot at tapene kan øke dersom arbeidsledigheten skulle stige. 

- I tillegg vil vi understreke at tapsmulighetene i dette markedet lett kan bli undervurdert, når man bare ser på historiske tall, sier Baltzersen på dagens presentasjon.'

Direktør for bank og forsikringstilsyn Emil Steffensen påpeker at forbrukslån gjerne er det første man misligholder skulle betjeningsevnen plutselig forverre seg.

Etterlyser regulering

Regjeringen sendte i høst ut et høringsnotat om et privat gjeldsregister for usikrede lån. Høringsfristen utløper 6. desember, med sikte på et lovforslag til våren. Samtidig skal det utredes hvordan tilgangen til kreditt og forbrukslån markedsføres.

Forbrukerrådet vil ha et offentlig gjeldsregister som inkluderer alle typer lån, og kredittforetak burde være pliktig til å gjøre oppslag i registeret for yte lån. Et privat gjeldsregister er et første steg på veien og vil gi forbrukerne bedre oversikt over egen økonomi, påpeker Forbrukerrådet.

De mener det også burde være et rentetak på usikrede lån og at det må stilles strengere krav til hvor, og av hvem, forbrukslån tilbys. 

"Et gjeldsregister vil heller ikke balansere den massive markedsføringen av forbrukerkreditt", heter det i en uttalelse fra Forbrukerrådet fra september.

Finanstilsynet påpeker at et gjeldsregister kan bli utvidet.

"På sikt kan ordningen bli utvidet til å omfatte annen type gjeld, for eksempel boliglån", heter det i «Finansielle utviklingstrekk 2016».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Stor usikkerhet før viktig oljemøte
DNs kommentator Bård Bjerkholt om morgendagens Opec-møte.
02:37
Publisert: