Det fremgår ifølge TDN Finans av regjeringsplattformen for Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet som ble lagt frem søndag.

«Regjeringen ser med bekymring på veksten i markedet for forbrukslån uten sikring og grundig vurdering av låntagers betalingsevne. Slike lån kan skape problemer for dem som allerede har en sårbar økonomisk situasjon. Det er nylig iverksatt en rekke tiltak for å få dette markedet til å fungere bedre. Regjeringen vil vurdere behovet for ytterligere regulering av markedet, blant annet for å bidra til at slike lån gis på en forsvarlig måte», heter det i plattformen.

Regjeringen vil også vurdere tiltak som kan gjøre det enklere å bytte bank, herunder muligheten for at kontonummer følger med kunden, og ikke banken.

Bank Norwegian faller

Dersom det kommer en innstramning i reglene for forbrukslån kan det få store konsekvenser for bankene som i dag tjener store penger på denne typen lån.

Norwegian Finans Holding, selskapet som eier Bank Norwegian, faller over tre prosent på Oslo Børs mandag formiddag.

Finanstilsynet kom i sommer med nye retningslinjer som strammer inn på bankenes utlånspraksis for forbrukslån.

– Veksten i husholdningenes forbrukslån har tiltatt og er nå på et urovekkende høyt nivå, sa finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen den gang. (Vilkår)

Jakarta-børsen kollapset
Minst 28 personer skal være skadet etter at Jakarta-børsen i Indonesia plutselig kollapset.
01:01
Publisert: