Før jul bestilte kunde nummer 500.000 kredittkort fra Bank Norwegian i Norge. Samlet i de nordiske landene har forbrukslånsbanken 900.000 kortkunder. Til sammenligning har banken kun 170.000 kunder på forbrukslån. Nå vil banken tjene mer penger på kortkundene sine.

Kredittkortet i Bank Norwegian gir ved betaling av varer og tjenester i ulike kjeder, såkalte cashpoints i flyselskapet Norwegian, som så kan brukes til å betale flyreiser.

– Det er en veldig stor økning i kortbruk. Noen flytter hele sitt forbruk over på kortet. Vi hadde en økning på 50 prosent på nedlasting av appen vår fra tredje til fjerde kvartal. I januar hadde vi 1000 innlogginger. I desember 700.000, og det uten at vi egentlig har investert i dialog med kunden om dette, sa Wollebekk på resultatpresentasjonen onsdag.

290 000 nye kunder i fjor

Økt bruk av kredittkort ga 150 millioner kroner i økte provisjonsinntekter i 2017.

– Vi har bygget opp en stor kundemasse på kort tid, og det gir god lønnsomhet på kort. Nå skal vi oppdatere appen og se om det er nye tjenester og produkter vi kan tilby kunden, sa Wollebekk.

Banken tjener allerede svært gode penger på produktene som tilbys i dag. En avkastning på kapitalen på nesten 40 prosent i 2017 er det få – om noen – andre selskaper som legge på bordet.

Bank Norwegian hadde en økning i utlån på hele åtte milliarder kroner i fjor. Det gir en utlånsvekst på 32 prosent fordelt på forbrukslån og kredittkortgjeld. Renteinntektene bidro sterkt til resultatet på drøyt to milliarder kroner før skatt. Banken har en rentemargin på rundt ti prosent.

– Resultatfremgangen forklares av økt kunde- og utlånsvekst og gevinst fra porteføljesalgene. Banken fikk i overkant av 290.000 nye kunder i fjor. Resultatet er veldig sterkt, og vi vurderer nå om vi skal betale utbytte for 2018, sa finansdirektør Pål Svenkerud i Bank Norwegian.

– Nye regler er bra

Det solide resultatet kommer etter et år hvor banken har opplevd at Finanstilsynet har bedt om økte avsetninger og samtidig strammet inn på retningslinjene for å gi forbrukslån for alle bankene.

I tillegg har banken blitt beskyldt for å bruke den norske innskuddsgarantien som markedsføring i de andre nordiske landene.

– Vi har hatt mange diskusjoner med aksjonærer og media om bankens virksomhet, og jeg har behov for å gjøre en ting klart: Vi er for nye retningslinjer og reguleringer i markedet for usikret gjeld. Vi er for at det kommer nye regler for bruk av innskuddsgarantien i andre land. Dette er ikke noe problem for oss. Nye retningslinjer og regler gjør markedet sunnere og mer stabilt, sa Wollebekk engasjert.

Hun sier årsaken til at Bank Norwegian er så lønnsomt er en kombinasjon av at banken har en sterk merkevare og et godt samarbeid med Norwegian.

– Og vi har effektive digitale løsninger, og så skjønner vi kundenes behov, samtidig som vi har en streng kredittrådgivning. Kun 15 prosent av dem som søker om lån, får utbetalt lån, sier Wollebekk.

Mener kritikere bør besinne seg

Analytiker Håkon Astrup i DNB Markets spurte på presentasjonen hvordan den sterke kritikken mot banken påvirker organisasjonen.

– Jeg vil absolutt si at det har noe å si for organisasjonen. Det synes jeg man skal tenke på når man er ute og bruker store ord. Det er enormt hardt arbeid som gjøres i banken i sterk konkurranse med andre banker. Det blir helt umulig for oss å forholde oss til alt som sies. Vi blir bare bedt om å kommentere titler. Vi har ingen påvirkning på det som skrives, sa Wollebekk.

Og la til:

– Det er ingen dramatikk i banken. Det burde de tallene som legges frem i dag gi et klart bilde på. Vi følger reglene som er i alle våre markeder. Endres reglene, så følger vi de nye reglene, sa Wollebekk. (Vilkår)

Stortingspresidenten: Ydmyk på at mye kunne vært gjort annerledes
Olemic Thommessen holdt pressekonferanse etter å ha møtt finanskomiteen og Stortingets parlamentariske ledere om kostnadsoverskridelsene for ombyggingen av Stortingsgarasjen.
09:17
Publisert: