Etter to ukers forhandlinger og timevis med interne diskusjoner i partiene, godkjente KrF, Høyre, Frp og Venstre torsdag kveld den nye regjeringsplattformen. Dermed er det klart for en flertallsregjering på borgerlig side.

I det 108 sider lange dokumentet fremmer den utvidede regjeringen sin bekymring for veksten i forbrukslån som gis uten sikkerhet og uten grundig vurdering av betalingsevnen til låntager.

«Slike lån kan skape problemer for dem som allerede har en sårbar økonomisk situasjon», skriver regjeringspartiene.

Vurderer maksgrense

Det vises til at det allerede er iverksatt en rekke tiltak for å komme den kraftige veksten i forbrukslån til livs. Men regjeringen vil vurdere behovet for ytterligere regulering:

«Regjeringen vil også vurdere om det bør være en øvre grense for effektiv rente på usikrede forbrukslån.»

Dette varslet regjeringen også for et år siden, da Jeløya-plattformen til Høyre, Frp og Venstre ble lagt frem.

I plattformen vektlegger de fire partiene også viktigheten av velfungerende finansmarkeder.

«Regjeringen er bekymret for den sterke gjeldsveksten i norske husholdninger, herunder innen forbrukslån. Regjeringen vil legge til rette for et velfungerende kapitalmarked, trygge banker og en konkurransedyktig finansnæring.», står det i plattformen.

Regjeringen skriver videre at den vil «vurdere ytterligere innstramninger i adgangen til å yte forbrukslån».

Les Kjetil B. Alstadheims kommentar: Tre og et halvt parti i regjering dnPlus

Forskrift på høring

I høst sendte Finanstilsynet på høring en ny forskrift for forbrukslån. Her er noen av hovedpunktene i forskriften:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Lånesøkere skal vurderes på grunnlag av utfyllende informasjon om inntekter og utgifter samt gjelds- og formuesforhold. Inntekts- og formuesforhold skal sjekkes mot ligningsdata, og gjeldsopplysninger skal sjekkes mot gjeldsregister (kommer tidligst i 2019, red.anm.).
  • Dersom kunden ikke har tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til livsopphold etter en renteøkning på fem prosentpoeng på den samlede gjelden, eller samlet gjeld utgjør mer enn fem ganger årsinntekten, skal lån ikke innvilges.
  • Låneavtalen skal inneholde krav om avdrag med utgangspunkt i lineær nedbetaling og lengste løpetid, og det skal ikke innvilges lån med løpetid over fem år.
  • Disse kravene gjelder ikke når det innvilges søknader om kredittkort med lav kredittramme, forutsatt at søker ikke har andre kredittkort. Refinansiering av eksisterende lån er på gitte vilkår unntatt fra kravene om betjeningsevne og gjeldsgrad.
To av disse fem næringslivstoppene har ikke vaskehjelp
Men alle har en mening om forslaget om å gi skattefradrag for hjemmetjenester som kjøpes hvitt.
01:26
Publisert: