Storebrand Livforsikring selger sin eierandel på 20,8 prosent i forvaltningsselskapet Formuesforvaltning. Eierposten selges til ledelsen i Formuesforvaltning gjennom selskapet Phoenix Management. Storebrands regnskapsmessige gevinst ved salget beregnes til rundt 85 millioner kroner.

– Bokført verdi på eierposten var 163 millioner kroner, sier investorkontakt Kjetil Ramberg Krøkje i Storebrand til DN.

Det betyr at prisen for 20,8 prosent av Formuesforvaltning ligger på rundt 248 millioner kroner. Det igjen betyr at hele Formuesforvaltning verdsettes til rundt 1,2 milliarder kroner. Schibsted-styreleder Ole Jacob Sunde eier indirekte over 15 prosent av Formuesforvaltning. Det betyr at Sunde nå har verdier for rundt 180 millioner kroner i Formuesforvaltning. Det har også Ingrid Stange som også eier i overkant av 15 prosent av Formuesforvaltning gjennom et felleseid investeringsselskap med Sunde. Petter Fredrik Neslein og hans familie eier i overkant av 28 prosent av Formuesforvaltning og har dermed verdier for 338 millioner kroner i selskapet.

Eierandelen på 20,8 prosent som nå skiftet hender har bakgrunn i en avtale Storebrand Livsforsikring as og Formuesforvaltning as inngikk i 2009 hvor Storebrand overførte virksomhet til Formuesforvaltning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.