Utenfor Spanias fastland finnes en øyperle som i mange år har vært et svært populært reisemål for solsøkende nordmenn.

Ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå reiste 391.000 nordmenn til Spania i tredje kvartal i 2019. Men da en mann og hans familie skulle på et halvannet uke langt opphold på Mallorca i fjor sommer, fikk han seg en overraskelse da reisekofferten ble åpnet ved hjemkomst.

Ifølge en fersk avgjørelse fra Finansklagenemnda reiste mannen og familien ned til øya uten innsjekket bagasje. Med seg på turen hadde han også med seg en jobb-pc, samt fotoutstyr.

Da fotoutstyret, som følgelig var med i håndbagasjen, førte til at sikkerhetskontrollen på Gardermoen tok lengre tid enn ønsket, kjøpte familien en koffert på Mallorca som de sjekket inn når de skulle returnere til Norge.

Brødposer med vann

Kofferten ble pakket ettermiddagen før hjemreisen, og mannen skal ifølge avgjørelsen fra Finansklagenemnda ha oppgitt at han pakket fotoutstyret og datamaskinen i kofferten, for å unngå tidsklemmen i sikkerhetskontrollen nok en gang.

Men da familien kom hjem til Norge, oppdaget de at innholdet i kofferten var langt fra det samme som da den ble pakket noen dager i forveien.

I stedet for kamerautstyr og datamaskin var kofferten nemlig fylt med brødposer fulle av vann.

Etter å ha meldt om hendelsen til politiet, kontaktet mannen forsikringsselskapet Fremtind i begynnelsen av august i fjor. Etter å ha oversendt dokumentasjon på tapet av eiendelene, fikk han så beskjed om at saken ville bli utredet av en ekstern utreder. Kravet til mannen var på 90.894 kroner.

«Har utvist svik»

Ifølge den ferske avgjørelsen krevde mannen erstatning for tyveri av eiendelene. Forsikringsselskapet mente på sin side at det ikke var erstatningspliktig for tyveriet, og skriver i avgjørelsen at de «ikke setter lit til mannens forklaring».

– Det er klar sannsynlighetsovervekt for at sikrede har utvist svik, mente forsikringsselskapet ifølge Finansklagenemnda.

Forsikringsselskapet stusset ifølge avgjørelsen over at mannen hadde oppgitt at vekten på den innsjekkede kofferten var 26 kilo på flyplassen på Mallorca. Men da mannen senere leverte en oversikt over de tapte eiendelene, ble totalvekten beregnet til å være på omtrent 22 kilo, basert på utstyrets produktbeskrivelser.

Mannen forklarte også overfor utrederen at det ikke var uvanlig for familien å pakke ned toalettsaker en dag før de skulle reise. Ifølge avgjørelsen var mannens arbeidsgiver heller ikke kjent med noe tyveri av fotoutstyr, og kona svarte ifølge avgjørelsen at «hun ikke visste hva som hadde skjedd, fordi utstyret var mannens ansvar ettersom hun ikke interesserte seg for slike ting».

Avviste saken

Da utrederen overleverte rapporten til forsikringsselskapet avslo det mannens krav om erstatning. Ifølge avgjørelsen fra Finansklagenemnda, avviser mannen at selskapet har dokumentert at hans forklaring er uriktig.

I nemndas begrunnelse for å avvise saken, heter det at «nemnden mener denne saken reiser bevismessige spørsmål som ikke egner seg for skriftlig saksbehandling».

– Det er uklart for nemnden hva som faktisk ble pakket og hvordan de aktuelle gjenstandene ble oppbevart ved utreisen. Siktede har forklart at de stjålne gjenstandene hadde en vekt på cirka 22 kilo, mens kofferten veide 26 kilo ved innsjekk. Disse og andre spørsmål rundt tyveriet bør avklares med muntlige forklaringer i en hovedforhandling, står det skrevet i avgjørelsen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.