Det lille meglerhuset Forum Securities har vært i hardt vær de siste årene, og har flere ganger vært gjenstand for kritikk fra Finanstilsynet.

Meglerhuset ble i fjor høst blant annet tvunget til å skifte ut selskapets daglige leder etter at Finanstilsynet konkluderte med at Herman W. Michelet hadde drevet omfattende og «klanderverdig» privat derivathandel.

Finanstilsynet mener i tillegg at Forum Securities ved flere anledninger har vært i brudd med reglene knyttet til ansvarlig kapital. Forum Securities mener at Finanstilsynets vurdering bygger på en misforståelse, men i slutten av februar fikk meglerhuset beskjed om at det mister tillatelsen til å yte investeringstjenester.

– Dette er en endelig beslutning basert på en vurdering Finanstilsynet har gjort. Vi er ikke enig i grunnlaget for vedtaket, blant annet fordi det er benyttet ureviderte tall i beregningen, sier daglig leder Arne Aarhus i Forum Securities

– Vi vil derfor påklage vedtaket til Finansdepartementet, legger han til.

Hentet tre millioner

Finanstilsynet mener at Forum Securities var i brudd med kapitaldekningskravene mot slutten av 2018. Fra oktober til desember i fjor mener Tilsynet at underdekningen økte fra drøyt én million til rundt 3,2 millioner kroner.

– Dette beror på en misforståelse vedrørende manglende registrering av en tidligere gjennomført emisjon og behandling av en avgitt emisjonsgaranti, sier Aarhus.

Finanstilsynet ga i slutten av januar Forum Securities frist til 5. februar med å hente tilstrekkelig kapital.

– Selskapet hadde på det tidspunkt allerede gjennomført en emisjon der det var hentet tre millioner kroner, og vi mener at kravet dermed var oppfylt innen utløpet av fristen, sier Arne Aarhus

Finanstilsynet var ikke enige i dette, og besluttet å trekke tilbake meglerhusets konsesjon.

– Det er denne beslutningen vi nå vil påklage, sier Aarhus.

– Hva vil Forum Securities gjøre hvis dere ikke får medhold?

– Da vil vi fortsette å tilby tjenester som ikke krever konsesjon fra tilsynet, sier Aarhus.

Manglet rutiner

Arne Aarhus tok over som fungerende daglig leder i meglerhuset fra nyttår. Tidligere Forum-sjef Herman W. Michelet er nå en vanlig ansatt i selskapet og jobber med forretningsutvikling.

I tillegg til brudd på kapitaldekningskravene mener Finanstilsynet at Forum Securities har manglet tilstrekkelige og betryggende retningslinjer og rutiner for å sikre etterlevelse av foretakets forpliktelser etter lov og forskrifter.

«I varselet ble det vist til at Foretaket for fjerde gang på åtte år mottar varsel om tilbakekall av tillatelsen til å yte investeringstjenester som følge av manglende kapitaldekning. Foretaket har i tillegg vært i brudd med krav til ansvarlig kapital ved 11 anledninger i perioden februar 2016 til november 2017 der Foretaket ikke mottok varsel om tilbakekall», skriver Finanstilsynet i sin beslutning.

«Foretaket varslet ikke Finanstilsynet om disse bruddene eller risiko for at brudd kan oppstå, slik det er pålagt etter Verdipapirhandelloven», skriver Tilsynet.

Omfattende tilsyn

Finanstilsynet innledet i fjor vinter et omfattende dokumentbasert tilsyn i Forum Securities. Denne gjennomgåelsen var en oppfølging av et stedlig tilsyn som ble gjennomført i 2016 der det ble avdekket en rekke kritikkverdige forhold i meglerhuset.

Usikkerhet rundt hva som blir det endelige utfallet av dette dokumentbaserte tilsynet skal ha bidratt til at det tok tid å stable emisjonen på bena.

I fjor vinter ble Forum Securities saksøkt av en tidligere ansatt. Aksjemegler Modesser Chaudhri mente han hadde blitt usaklig sagt opp fra stillingen som meglersjef som hevn for at han hadde varslet om kritikkverdige forhold i selskapet.

Oslo tingrett slo fast at oppsigelsen av Chaudhri var usaklig, men aksjemegleren ble ikke trodd på at han var meglersjef og hevnoffer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs børskommentator knuste Trøim og Sissener i vinveddemål
Slik bedømmer DNs vinekspert Merete Bø premiene.
05:30
Publisert: