Flere banker og finansnettverk har de siste årene iverksatt store og små kampanjer for å få kvinner mer interessert i investeringer, fondssparing og pensjon. Den mest kjente har kanskje vært DNBs huninvesterer-kampanje med populære reklamevideoer og fremstøt på sosiale medier.