Det har gått 40 begivenhetsrike år siden Frederic Hauge kastet seg inn i miljøkampen. Han har vært med på utallige aksjoner, men også ofte dukket opp der man kanskje ikke venter å finne en miljøforkjemper.

Nå skjer det igjen.