Mens det var kraftig oppgang på verdens børser i fjor, endte investor, milliardær og pumpearving Frederik W. Mohn med et stort minus på sine finansielle investeringer.

Ifølge fjorårsregnskapet for hans investeringsselskap Perestroika, tapte han nemlig 365 millioner kroner på sine finansinvesteringer, der mer enn 300 millioner kroner var realiserte tap. Året før endte finansinvesteringene i pluss med 67 millioner kroner.

Solgte seg ned

Til sammenligning endte den brede amerikanske børsindeksen S&P 500 fjoråret med en oppgang på mer enn 28 prosent, mens den norske hovedindeksen endte opp 16,5 prosent.

Dette er altså resultatet fra de finansielle investeringene, og porteføljen med disse aksjene og obligasjonene utgjorde oppunder 600 millioner kroner ved årsskiftet, der litt mer enn 200 millioner kroner var i obligasjoner.

«På grunn av høy prising i aksjemarkedet og økende inflasjonsforventninger har selskapet i løpet av året redusert sin eksponering av omløpsaksjer», skriver Perestroika i årsberetningen.

Frederik Mohn har ikke besvart DNs henvendelser.

3,3 mrd. i Transocean-tap

De største verdiene i Mohns investeringsselskap ligger i riggiganten Transocean, der han kom inn blant de aller største aksjonærene, og i styret, etter at Transocean kjøpte det norske riggselskapet Songa Offshore i 2017. Også denne investeringen har sviktet, og verdien på Mohns Transocean-aksjer har falt med om lag fire milliarder kroner de seneste to årene.

«Konsernets investeringer relatert til Transocean, bokført til markedsverdi, har falt vesentlig etter årets slutt. Dette som et resultat av Coronovirus (Covid19) utbrudd og en betydelig nedgang i oljeprisen», skriver Perestroika i årsrapporten, der det bemerkes at investeringene utgjør rundt 3/4 av konsernets eiendeler.

Mohn eier både aksjer og obligasjonslån i Transocean, som til sammen var verdsatt til 5,1 milliarder kroner ved årsskiftet. Siden nyttår har aksjekursen falt nesten 70 prosent på New York-børsen, mens obligasjonslånet har falt i verdi med 60 prosent. Til sammen er det urealiserte papirtapet på 3,3 milliarder kroner, og Mohns samlede investering i Transocean har nå en verdi på 1,9 milliarder kroner.

Mens koronakrisen fortsetter, har oljeprisen kommet noe tilbake etter først å ha falt kraftig.

«Selskapet har lange kontrakter for store deler av flåten sin og er godt posisjonert for en eventuell oppgang i den globale riggaktiviteten», skriver Mohn.

Taper også på andre aksjer

DN skrev i mai at Mohn ryddet i porteføljen, der han solgte seg ut av fergerederiet Fjord1, noe som ga ham nesten 900 millioner kroner, samt at han trakk seg ut av det mangeårige samarbeidet med Møgster-familien fra Austevoll i Møgster Mohn, som har vært storaksjonær i offshorerederiet Dof.

Egenkapitalen er hvisket ut i Dof som følge av krisen, og selskapet jobber nå med en refinansiering. Det fremgår av Perestroika-regnskapet at oppdelingen av Møgster Mohn-samarbeidet skal skje i løpet av året.

Frederik W. Mohn tapte stort på finansinvesteringene sine i fjor.
Frederik W. Mohn tapte stort på finansinvesteringene sine i fjor. (Foto: Helge Skodvin)

Mohn er også storeier i EM-seismikkselskapet Emgs, som endte 2019 med en oppgang på over 33 prosent men som i dag er notert til om lag det halve av aksjekursen ved inngangen til 2019 etter en nedtur på 60 prosent siden årsskiftet.

«Selskapets øvrige investeringsportefølje er også berørt av verdifallet, men det er på det nåværende tidspunkt ikke mulig å anslå den økonomiske effekten», skriver Mohn-selskapet.

Tar ut 25 millioner

Tross stort underskudd, tar Mohn et utbytte på 25 millioner kroner, og setter av 12 millioner kroner til gaver. Utbyttet er det halve av året før.

Perestroika hadde en bokført egenkapital på 6,6 milliarder kroner ved årsskiftet. De største verdiene lå i datterselskapet hans på Kypros, der han har plassert Transocean-aksjene sine. Disse var verdsatt totalt til mer enn fem milliarder kroner ved årsskiftet, men har altså falt i verdi med 3,3 milliarder kroner siden.

Mohn eier også halvparten av det lille tankrederiet Viken Crude, som ved årsskiftet var verdsatt til oppunder en halv milliard kroner, etter et overskudd på mer enn 40 millioner kroner i fjor, mens Møgster Mohn var verdsatt til 43 millioner kroner og Emgs-aksjene var verdsatt til 57 millioner kroner. Det er usikkert om det finnes verdier igjen nå i Møgster Mohn, mens Mohns Emgs-aksjer denne uken var verdsatt til 24 millioner kroner.

600 mill. i banken

Perestroika hadde litt over 600 millioner kroner i banken ved årsskiftet, og har også en trekkfasilitet på én milliard kroner i storbanken SEB, der det ved nyttår var trukket 355 millioner kroner. Fasiliteten har dels sikkerhet i markedsporteføljen med aksjer og obligasjoner.

Mohn eier 97,5 prosent av Perestroika, mens han kone Ekaterina N. Mohn eier resten. Årsberetningen er undertegnet av Frederik W. Mohn alene.

På hjemmesidene til Perestroika står Statoil-veteran Johan Kr. Mikkelsen oppført som teknisk direktør, Paal V. Minne som finansdirektør, Jonas Gade Christensen som analytiker og Maren Hilleren som kontorsjef. DN har vært i kontakt med alle sammen. Ingen av dem jobber lenger i Perestroika. Perestroika hadde ved årsskiftet to ansatte, ifølge årsberetningen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.